Mødereferater 2023

Torsdag d. 21. september 2023 kl. 16.00

Til stede:
Birthe Ludvigsen, Sonja K. Nielsen, Lone Ø Lindhardt, Aase Eriksen, Anne Svendsen, Susanne Kjær

Dirigent:
Sonja K. Nielsen

Referent:
Susanne Kjær

1. Økonomi og medlemmer
32 betalende vævemedlemmer og 4 betalende nørklemedlemmer. Der er pt. kr. 50.693,08 i banken hvoraf de kr. 10.000,00 er øremærket jubilæet. Der skal dog også heraf betales lærerløn samt den kommende husleje.

2. Kurser
Kurser i efteråret 2023:
·       Vævning dag fuldt tilmeldt

·       Vævning aften fuldt tilmeldt

·       Dragrustning/Damask: 6 gange med start 9/11 - Lærer Anne Svendsen – 3 tilmeldte.

ÆNDRET TIL MAX 4 DELTAGERE: fordi vi mangler væve til elever på mandagsholdet. 

·       ”Kludetæppe til gobelin” 2/10 - Foredrag af Ulrikka Mokdad – aflyst

Forslag til kommende kurser
·       Voksen – barn hold i vævning – evt. søge fonde til mere egnede væve og andet materiale

·       Hvilken ønsker af kurser har vi fremover også debatskabende:

Båndvævning, spinding, taskesyning af stof evt. vævede stofrester, billedvævning, plantefarvning, indigofarvning, strikkemetoder, Viv Høgsbro (foredrag), Sommervævekursus med forskellige opbindinger

3. Samarbejde med FORA Fritid
Del af bestyrelsen har afholdt møde med Chris McKay fra FORA Fritid, der afventes ny tilbagemelding fra FORA Fritid vedr. skriv om fremtidigt samarbejde.

4. Skoleledelse fra 2024
Lone Ø tilbød sig som ny kursusansvarlig, såfremt der bliver et samarbejde med FORA Fritid  - Alle var enige om at acceptere tilbuddet.

Lone barsler med tanken om at lave en folder til kommende kursister om Væveforeningens husregler – den vil blive præsenteret ved næste bestyrelsesmøde.

5. Evaluering af for Foreningernes dag den 9/9
Der menes ikke at interessen var stor nok ved foreningernes dag, så der blev bestemt at vi ikke fremover vil deltage.

6. Craft Days
Deltager betaling er betalt, men der er ikke blevet oplyst hvor vi får en stand (efter bestyrelsesmødet har vi fået oplyst at standen bliver som sidste år, ved SuperBrugsen).

Væveforeningen deltager torsdag, fredag og lørdag.

Deltagere:

°       Anne – væver på væv

°       Lone og Birthe – båndvæv og strik

°       Åse – Spinder på rok

°       Sonja – Lidt a hvert

Der efterlyses udstillingsting – Vævede og andre nørkleting.

Lone inviterer nørklerne til at komme med deres nørkleting

Evt. kaffe på kanden til gæster

7. Udflugt til Holbæk den 6/10 ifm. åbning af Vestsjællands Tekstil- og vævekreds medlemsudstilling
Der aftales samkørsel via nyhedsmail 

8. Sct. Nikolaj Kirke den 26/10
Væveforeningen har været behjælpelig med at søge penge til foredrag med Ulrikka Mokdad.

Det vil blive annonceret i et nyhedsbrev evt. med samkørsel

9. Status for planlægning af Jubilæum
Jubilæet er lørdag den 6. april 2024 kl. 10.00 – 15.00

Der er søgt følgende fonde: Nordea, Døllefjelde-Musse, Lollands og Guldborgsund Kulturpulje, men endnu ikke nogen tilbagemelding – efter møde har der været afslag fra Nordea fonden

Der er aftalt følgende:

°       Højreby Spillemandslaug spiller kl. 10-12

°       Connie Rasmussen – Filteværksted

°       Aase Eriksen – Spinding

°       Lone Ø og nørklegruppen – Strikning/nørkling

°       Der opfordres væver til at sidde og væve ved deres væv

°       Der vil blive serveret kaffe og kage

°       Der vil blive inviteret nogle fra Guldborgsund Kommune til at byde velkommen

°       Salg af Jubilæumsplakat

°       Gamle medlemsblade bliver indbundet – pris kr. 1000,00 - evt. vævet stof som forside eller foto af det, Lone undersøger nærmere

°       Indramning af gamle hækleprøver – pris kr. 2000,00

10. Nye og gamle væve
Der er et overskud af væve, nogle skal smides ud, andre skal sælges.

Afgøres på næste bestyrelsesmøde.

11. Nytårskur 2024
Søndag den 14. januar 2024 kl. 10 til alle er gået hjem

Tema - hækling

Fælles spisning - deltagerne medbringer hver en valgfri ret.

12. Generalforsamling 2024
Mandag den 19. februar 2024 kl. 19, og med fællesspisning kl. 18.00 på foreningens regning

13. Næste møde
Næste møde er tirsdag den 7. november 2023 kl. 19.00

14. Evt.
ingen emner

Referat af bestyrelsesmøde 14.08.23

Til stede: Pernille, Aase, Sonja, Birthe, Anne og Lone.

Afbud: Susanne

Eneste punkt på dagsordenen er budget/ regnskab for 2023 og budget for 2024.

Pernille gennemgår regnskab og budget i detaljer. Budgettet går i nul.

Som det ser ud nu, er der kun 2000kr i råderum til resten af 2023.

De beløb som er afsat til nyanskaffelser ,reparationer osv . er allerede brugt. 

Regnskabet er godkendt.

Evt; Det aftales, at der til hvert bestyrelsesmøde udarbejdes status på regnskab og budget.
Der udarbejdes en ansættelskontrakt til Gitte Nordstrøm snarest
Nytårskur planlægges afholdt d. 13. Eller 14. Januar

Næste bestyrelsesmøde 21.09.23 kl 16-18
 

Bestyrelsesmøde MANDAG DEN 19. juni 2023 kl. 16.00

Til stede:
Birthe Ludvigsen, Sonja K. Nielsen, Lone Ø Lindhardt, Pernille Kofoed, Aase Eriksen, Susanne Kjær

Dirigent:
Sonja K. Nielsen

Referent:
Susanne Kjær

1.     Økonomi og medlemmer
31 betalende vævemedlemmer

Sonja ønsker jævnlig opdatering af regnskabet, det blev aftalt at regnskabet er opdateret inden næste møde i august.

2.     Budget 2023
Pernille fremlægger budget ved næste møde i august

3.     Kurser
Kurser i efteråret 2023:
·       Vævning dag fuldt tilmeldt

·       Vævning aften fuldt tilmeldt og 1 på venteliste

·       Dragrustning/Damask: 6 gange med start 9/11 - Lærer Anne Svendsen – 4 tilmeldte

·       ”Kludetæppe til gobelin” 2/10 - Foredrag af Ulrikka Mokdad – 2 tilmeldte

Forslag til kommende kurser
·       Voksen – barn hold i vævning – evt. søge fonde til mere egnede væve og andet materiale

·       Hvilken ønsker af kurser har vi fremover også debatskabende, det blev besluttet at lave en brainstorming ved et senere bestyrelsesmøde

·       Evt. nørklegruppen som et kursus

4.     Info:
Vi er tilmeldt Foreningernes dag den 9/9, der er infomøde den 15/8

Sonja deltog i Formandskursus online den 14/6, hvor der bla. var en gennemgang af folkeoplysningsloven

Ansøgning om støtte til PR ifm. jubilæum til Døllefjelde-Musse afsendt

Succesfuldt åbent hus-arrangement med mange interesserede besøgende

Ny kontaktperson Guldborgsund Kommune Johan Thaae Vest præsenteret på møde den 12/6, hvor Birthe og Sonja deltog

5.     Formulering af henvendelse/mail til FORA med forespørgsel om, hvad de kan hjælpe os med ift. skoleledelse og adm. opgaver 2023
Vi fik en generel snak om hvad FORA eller Fora-Fritid (Chris McKay) kan hjælpe os med

Vi har behov for hjælp til kursusleder arbejdet og kasserer arbejdet og der blev diskuteret hvilket spørgsmål vi har til vores evt. kommende samarbejdspartnere.

Et forslag var
·       at kursusdelen kommer over til Fora-Fritid inkl. regnskabet hertil

·       at Foreningsdelen bibeholder væveforeningen inkl. regnskabet hertil

Der blev besluttet:
1.    at henvende sig til FORA for at høre nærmere hvad de kan hjælpe os med vedr. administrationsdelen

2.      at tage kontakt til Fora-Fritid (Chris McKay) for et møde vedr. hvad de kan hjælpe os med

(efter bestyrelsesmødet er der aftalt et møde med Chris McKay mandag den 21. August kl. 13.30 - i Slemminge)

6.     Evt.
Dekantering må kun benyttes når Anne Svendsen er til stede for vejledning – der påsættes en seddel på apparatet vedr. dette

Lone opretter en medlemsfacebook side og henholdsvis væverne og nørklerne

Fremover skal der laves kontrakter til ansatte

Pernille stopper som skoleleder ved næste generalforsamling – hvem vil være skoleleder

Lone blev foreslået som ny skoleleder og vil tænke over det

Ønsker til ejerne af bygningen:

·       Akustikplader i blårum

·       Nye vinduer i møderum

7.     Næste møde
Næste møde er mandag den 14. august 2023 kl. 12.00 – 14.00

Susanne har meldt afbud

 

ONSDAG DEN 3. maj 2023 kl. 16.00

Til stede:
Birthe Ludvigsen, Sonja K. Nielsen, Anne Svendsen, Lone Ø Lindhardt, Pernille Kofoed, Aase Eriksen, Susanne Kjær

Dirigent:
Sonja K. Nielsen

Referent:
Susanne Kjær

1.     Økonomi og medlemmer
31 betalende vævemedlemmer

Ny adresseliste sender Birthe til bestyrelsen

2.     Godkendelse af regnskab
Pernille fremlagde regnskabet for 2022 og det blev godkendt.

Pernille sender det endelige regnskab for 2022 ud til bestyrelsen

3.     Budget:
Punktet udsættes til næste møde.

4.     Kurser
Kurser i efteråret 2023:
·       Vævning dag fuldt tilmeldt

·       Vævning aften få pladser tilbage

·       Dragrustning/Damask: 6 gange med start 9/11 - Lærer Anne Svendsen

·       ”Kludetæppe til gobelin” 2/10 - Foredrag af Ulrikka Mokdad

Forslag til kommende kurser
·       Plantefarvning

·       Evt. Farvning af garn med andet end plantefarvning

·       Rammevævning

·       Billedvævning

Kurser for bestyrelsen:
°       Pernille tager på kursus i ASA økonomi

°       Sonja tager på formandskursus

5.     Skoleledelse fra 2024
Anne har modtaget mail fra Chris McKay fra Fora-Fritid vedr. evt. fremtidig samarbejde Mail var sendt ud sammen med dagsorden til bestyrelsen.

Der blev diskuteret hvad vi kunne bruge af hjælp og der blev besluttet at der skulle tages kontakt til FORA for at høre hvad de kunne hjælpe os med.

Ved næste møde afgøres hvad vi gerne vil at andre skal overtage for at lette bestyrelsens arbejde.

6.     Craft Days og Foreningernes dag
Craft Days i Maribo i uge 41:
Sonja har tilmeldt foreningen, gerne med samme placering (ved Super Brugsen) som sidste år.

Vi diskuterede hvad vi kunne gøre for at tiltrække folk

Forslag:

·       Invitere Åse Eriksson til at fortælle om Weave Point

·       Reklamere så meget som muligt

Foreningernes Dag i Nykøbing F. den 9/9 2023

Pernille, Lone og Åse tager deltager, sammen med en båndvævning, spinding og strik

7.     Jubilæum 6. april 2024
Jubilæumsgruppen fremkom med følgende forslag:

·       Velkommen

·       Udstilling med vævede arbejder og andet

·       Catwalk

·       Workshop – Vævning, strikning, filtning, spinding, båndvævning, fælles billedvæv

·       inviterer tidligere medlemmer

·       Plakat – Sonja har fremstillet en meget flot plakat – som blikfang og evt. til salg

·       Festmiddag for medlemmer – Selv betalt

·       Søgning af penge i diverse fonde til:

°       Materialer til workshop

°       Båndvæv til workshop

°       Indramning af flotte gamle hæklede prøver (modtaget fra Helle)

°       Indbinding af gamle nyhedsbreve

8.     Åbent hus den 13/5 2023
Der afholdes åbent hus samme dag som Slemminge-Fjelde Beboerforening har loppemarked på Slemminge skolen.

Alle medlemmer og kursister opfordres til at komme og væve, strikke eller andet denne dag.

Der vil blive arrangeret en udstilling med viskestykker, så alle opfordres til at komme med disse og gerne også mønstre dertil, samt andre ting der kan udstilles.

Sonja, Birthe, Åse og Anne mødes fredag den 12/5 kl. 10 og stiller op.

Sonja har sendt en pressemeddelelse til medierne, som vi håber kommer i.

Alle bedes medbringe egen madpakke, eller der kan også købes beboerforeningens forplejning.

9.     Fotos af bestyrelsen til hjemmeside
Sonja tog fotos af dem der manglede billede

10. Næste møde:
Mandag den 19. juni 2023 kl. 16.00

11. Evt.
Rengøringsdag:
Der har været rengøringsdag d.d. alle gjorde en meget flot indsats, så vi opfordre alle til at holde rummene flotte, ryddelige og rene.

Udflugt:
Stikkerne – Væverne er også velkomne - har arrangeret en udflugt til Stubbekøbing tirsdag den 20. juni 2023 – mødested på havnen kl. 12.30 hvor der spises frokost på Fiskebrættet og derefter udstilling på Stubmuseum – Danmarks strikke museum

Weave Point:
Væveforeningens computer er opdateret med det Weave Point 9

Bestyrelsesmøde, mandag d. 20. marts 2023 kl. 16.00

Til stede:
Birthe Ludvigsen, Sonja K. Nielsen, Anne Svendsen, Lone Ø Lindhardt, Pernille Kofoed, Aase Eriksen, Susanne Kjær

Dirigent:
Sonja K. Nielsen

Referent:
Susanne Kjær

Velkomst:
Sonja bød som Formand velkommen til nyt år i bestyrelsen og påpegede at åbenhed og information var meget vigtigt.

Desuden velkommen til Lone som nyt medlem af bestyrelsen

1.     Økonomi og medlemmer
30 betalende vævemedlemmer

Ny adresseliste uddelt til bestyrelsen

2.     Godkendelse af regnskab
Pernille fremlagde regnskabet for 2022.

Regnskabet kunne ikke godkendes pga. en fejl i regnskabet

3.     Budget:
Pernille fremlagde budget for 2023/2024

Vi fik en snak om hvad der skal med i budgettet, Pernille fremsender et tilrette budget.

4.     Kurser
Kurser i foråret 2023:

·       Vævning dag 16/1 – 17/4 i alt 7 gange – 8 tilmeldte

·       Vævning aften 16/1 – 17/4 i alt 7 gange – 9 tilmeldte

·       Plantefarvning 15/4 – 16/4 - 7 tilmeldte

Kurser i efteråret:

·       Dragrustning/Damask: 6 gange med start 9/11 - Lærer Anne Svendsen

·       ”Kludetæppe til gobelin” 2/10 - Foredrag af Ulrikka Mokdad

·       Evt. kursus i WeavePoint

Nuværende vævere kan sikre sig en plads på kommende vævehold ved at sende en mail til Pernille før denne sæson ophøre.

Forslag til kommende kurser:

·       Rammevævning

5.     Skoleledelse – Kassere fra 2024
Pernille ønsker at stoppe som skoleleder ved generalforsamlingen i 2024

Der blev vedtaget at Anne tager kontakt til hhv. Chris McKay fra Fora-Fritid for at aftale et møde hvor Sonja, Pernille, Birthe og Anne deltager.

Birthe ønsker at stoppe som kassere ved generalforsamlingen 2024 og der skal også findes en løsning.

6.     Prioritering af deltagelse i diverse aktiviteter
Der var enighed om at prioriterer følgende:

·       Åbent hus den 13/5,

·       Foreningernes Dag i Nykøbing F. den 9/9 2023 - Pernille, Lone og Åse

·       Craft Days i Maribo i uge 41

7.     Jubilæum forår 2024
Første møde i jubilæumsgruppen tirsdag den 28/3 kl. 13.00 – 14.00 - Her fastsættes dagen for jubilæet.

8.     Åbent hus den 13/5 2023
Der afholdes åbent hus samme dag som Slemminge-Fjelde Beboerforening har loppemarked på Slemminge skolen.

Alle medlemmer og kursister opfordres til at komme og væve, strikke eller andet denne dag.

Der vil blive arrangeret en udstilling med viskestykker, så alle opfordres til at komme med disse og gerne også mønstre dertil, samt andre ting der kan udstilles.

Sonja, Birthe og Lone mødes fredag den 12/5 kl. 10 og stiller op.

9.     Evt.

Der er rengørings dag onsdag den 3/5 kl. 12.00 til 16.00 - Anne bager en kage

Der skal lægges vægt på følgende:

·       rengøring

·       sortering af pinde, kamme

·       oprydning på diverse hylder

Varighed for bestyrelsesmøder:
Kommende bestyrelsesmøde bør kun vare i 2 timer

 
Nyt punkt til kommende møde:
Fonde og hvad kan der søges – evt. rammevæve

Øvrigt:

Dekanteringsapparatet er gået i stykker, der undersøges om hvad det vil koste og om der en forsikring der kan dække det.

10. Næste møde
Næste møde onsdag den 3. maj 2023 kl. kl. 16.00.

 

Konstituerende bestyrelsesmøde 

TORSDAG DEN 23. februar 2023 kl. 20.00

 

1.     Til stede:
Pernille Kofoed, Susanne Kjær, Anne Svendsen,

Åse Eriksen, Sonja K. Nielsen, Lone Ø. Lindhardt

 

2.     Konstituering
Formand:                                Sonja K. Nielsen

Kasserer:                                Birthe Ludvigsen

Webmaster og PR:                     Anne Svendsen

Bestyrelsesmedlem/Skoleleder:     Pernille Kofoed

Bestyrelsesmedlem:                   Lone Ø. Lindhardt

1. Suppleant:                           Åse Eriksen

2. Suppleant/Referatskriver:        Susanne Kjær

 

3.     Næste møde
Kommende bestyrelsesmøder:

·       mandag den 20. marts 2023 kl. 16.00

·       onsdag den 3. maj 2023 kl. 16.00

 

Ordinær Generalforsamlingen 2023

ToRSDAG DEN 23. Februar 2023 kl. 19.00

 

1.     Valg af dirigent.
Sonja Kozak Nielsen valgt som dirigent

Valg af referent

Susanne Kjær valgt som referent

2.     Formandens årsberetning og godkendelse af denne
Forkvinden Lena Holsko gennemgik årsberetning (bilag udsendt sammen med indkaldelsen), som derefter blev godkendt

3.     Gennemgang af revideret årsregnskab og godkendelse af regnskab.
Pernille Kofoed fremlagde regnskabet (Bilag 2 udsendt sammen med indkaldelsen), det kunne dog ikke godkendes da der var en fejl – der blev vedtaget at den nye bestyrelse har mandat til at godkende på første kommende bestyrelsesmøde.

Næste år vil regnskabet blive mere opdelt i hhv. foreningen og kursus

4.     Indkomne forslag (Bilag 3 udsendt sammen med indkaldelsen)
Forslag 1:

Nyt slags medlemskab:

Lone Ø fortalte at Strikkemedlemmerne er enige om at en betaling på kr. 300 er passende og at de er meget glade for arrangementet.

Der kom et modforslag på at Strikkemedlemmerne skal have adgang til nytårskur.

Det blev vedtaget at Strikkemedlemmerne - fremover ”Nørklemedlemmer” - afholdes tirsdage kl. 14 – 18 i perioden 01.10 – 31.03 i ”Nørklehjørnet”, hvor der er en værtinde tilstede som pt. er Lone Ø eller en suppleant.

Medlemmerne medbringer selv redskaber og materialer.

Kontingent vil blive kr. 300,00 pr. år med start 01.10.2023.

Der blev derudover vedtaget at Nørklemedlemmerne kan deltage i generalforsamlingen og nytårskur

Forslag 2:

Foreningen fylder 40 år i april 2024:

Det blev vedtaget at afholdes 40 års jubilæum, der afsættes kr. 5000,00 for hhv. 2023 og 2024 – tilsammen kr. 10.000,00 + evt. diverse fonde.

Der blev dannet en gruppe bestående af Pernille (tovholder), Lone Ø, Birthe, Sonja og Anne S til at arrangere jubilæet og søge fonde


 

5.     Valg af bestyrelse:
·       Sonja K. Nielsen blev vagt for 2 år

·       Birthe Ludvigsen blev valgt for 2 år

·       Lone Ø Lindhardt blev valgt for 1 år

·       Pernille Kofoed ikke på valg

·       Anne Svendsen ikke på valg

·       Åse Eriksen blev valgt som 1. suppleant

·       Susanne Kjær blev valgt som 2. suppleant

6.     Valg af revisorer
·       Louise Filbert blev valgt for 2 år

·       Annie Kronborg ikke på valg

7.     Kontingent; Bestyrelsen foreslår nyt kontingent
Kontingentet foreslås hævet til kr. 800 pr. 01.01.2024.

Det blev vedtaget.

8.     Evt.
Lena Holsko stopper i bestyrelsen og som Forkvinde og fik derfor overrakt en ”tak” gave, med tak for tro tjeneste i bestyrelsen og som Forkvinde.

Lone mfl. takkede og roste Anne Svendsen i sit store arrangement som værtinde for medlemstirsdagene.

Der blev vedtaget at nøgledepositum fremover er kr. 100

Sonja takkede af for generalforsamlingen og for god ro og orden.

Bestyrelsesmøde 

MANDAG DEN 9. januar 2023 kl. 16.00

Til stede:
Birthe Ludvigsen, Sonja K. Nielsen, Anne Svendsen, Aase Eriksen, Pernille Kofoed, Susanne Kjær

Afbud:
Lene Holsko

Dirigent:
Sonja K. Nielsen

Referent:
Susanne Kjær

1.     Økonomi og medlemmer
Der er en fin økonomi.

Kun en har betalt kontingent – der udsendes nyhedsbrev vedr. husk at betale kontingent før generalforsamlingen.

Der blev talt om hvordan et fremtidigt budget bør udføres og besluttet at det bliver taget op ved et fremtidigt møde.

Pernille udfører årsregnskab inden generalforsamlingen og fremlægger det.

Lone Ø har købt en væv som desværre er defekt, pengene returneres.

Anne undersøger hvad vi kan gøre ved væve af samme mærke

2.     Kurser
Kurser i foråret 2023:

·       Vævning dag 16/1 – 17/4 i alt 7 gange – 8 tilmeldte

·       Vævning aften 16/1 – 17/4 i alt 7 gange – 9 tilmeldte

·       Billedvævning 11/3 – 12/3 - 0 tilmeldte

·       Plantefarvning 15/4 – 16/4 - 5 tilmeldte

Kurser i efteråret:

·       Dragrustning: Lærer Anne Svendsen

·       Foredrag af Ulrikka Mokdad – der er 4 forskellige foredrag vi kan vælge imellem

·       Evt. kursus i WeavePoint

 

Hvordan kan nuværende vævekursister forud reservere plads til næste vævekursus?

Evt. kan der udsendes en mail til nuværende kursister hvornår der åbnes op for tilmelding til kurser.

3.     Generalforsamling
Generalforsamling 23. februar 2023 kl. 19.00 med ostebord kl. 18.00.

Pernille lave invitation.

Sonja, Birthe og Lone Ø stiller op til bestyrelsen.

Aase og Susanne stiller op til suppleanter.

Pernille og Anne er ikke på valg.

Punkter til generalforsamlingen

·       Kontingent: Bestyrelsen opfordrer til at kontingent stiger til kr. 800,00 om året.

·       Nyt kontingent for strikke-/nørkle gruppen på kr. 300,00 om året fra oktober til marts – se forskellen på medlemskaber nederst i referatet.

·       Fremtidsønsker for foreningen.

4.     Nytårskur
Der afholdes nytårskur søndag den 15. januar kl. 10 - ?

Lone laver en workshop i strik

Foreningen indkøber drikkelse (Lene).

Alle medbringer en ret til fællesspisning.

5.     Væveforening fremadrettet
Punktet udsættes til den nye bestyrelse

6.     Evt.
Aftenskole eller ikke? hvilken konsekvenser har det? – der undersøges ved kommunen og Fora.

Hvad gør vi med kassere jobbet fremover?

40-års Jubilæum april 2024.

7.     Næste møde
konstituering af bestyrelsen den 23. februar 2023 kl. efter generalforsamlingen.

Væve medlemskab hele året hele døgnet
Strikke medlemskab fra oktober til marts
Adgang til alle lokaler i væveforeningen med nøgle (mod depositum) – alle dage og hele døgnet
Medlemsdage: Adgang til vævelokaler tirsdag kl. 10-14
Medlemsdage: Adgang til strikke hygge hjørnet tirsdag kl. 14-18 inkl. værtinde
Kaffe/te
Væve, Fællesvæve, Trendborde, spinderok mm
Symaskine/Overlocker
WeavePoint (væveprogram)
Nytårskur
Nytårskur med workshop mod betaling
Bibliotek
Dekantering
Nyhedsbreve
Udflugter
Læring erfaring vedr. vævning
Læring erfaring vedr. strik og andre nørklerier
Generalforsamling / indflydelse
Socialt samvær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Skoleleder: Pernille Kofoed: 40858848

Telefon: Forperson: 25744421

Mail: kontakt@lollandsvaeveforening.dk

CVR: 30404688

Bankkonto; 0682-2830020819

Medlem af Fora