Mødereferater 2019

Her kan du finde referater af alle møder afholdt i foreningen i 2019

BESTYRELSESMØDE LOLLANDS VÆVEFORENINGEN - ONSDAG DEN 2019.06.12

Tilstede: Lena Holsko, Anna Olsen, Susanne Kjær, Pernille Kofoed, Ruth Felbo

Afbud: Annie Kronborg, Anne Svendsen, Referat Susanne Kjær.

1. Økonomi: Der ydes tilskud fra foreningen til Åbent Atelier.

2. Kurser: Planlagte kurser i 2019:

- Vævekursus sommer - ingen tilmeldte

- Vævekurser mandag formiddag og aften - efteråret 2019

- Taskekursus i læder og vævede stoffer den 16. - 17.11.2019

- Genbrugsskind 2. – 3. november 2019

- Evt. Pileflet

3. Lokalpuljen: Der er søgt om midler til, Belysninger over vævene, Reoler, Støvsuger,     Sækkevogn, Billedrammer

Efterskrift: Vi har fra lokalpuljen modtaget kr. 13.200,00 til køb af lamper til vævene.

4. Åbent atelier / Åbent hus. Den 10-11. august 2019 mel. 10 & 17:

- Anna og Ruth er tilmeldt

- Foreningens medlemmer opfordres til at komme og væve eller andet samt sælge/udstille deres arbejder disse dage.

- Pernille laver plakater til åbent hus

5. Bod på torvet i Maribo:

Lena vil repræsentere Lolland Væveforening på onsdagsmarkederne på Maribo torv den 10. og 17. juli 2019. Der vil blive tilbudt en glassmykkefremstiller at være med i vores bod. Lena laver nogle plakater til ophæng der viser noget om foreningen. Lena kan kontaktes hvis der er nogen der har noget der kan komme med på udstilling.

6. Nysted bibliotek: Lollands Væveforeningen udstiller på Nysted bibliotek fra mandag den 2. september og Ruth kan kontaktes hvis der er nogen der har noget der kan komme med på udstilling.

7. Maskinstrikkerne: Der blev besluttet at maskinstrikkerne kun kan bruge foreningens lokaler hvis de er medlem.

8. Foreningens dag: Lena og Pernille deltager i forenings-dag i Nykøbing F. den 14. september 2019. Lena deltager i info møde den 19. august 2019. Lena kan kontaktes hvis der er nogen der har noget der kan komme med på udstilling.

9. Debatskabende foredrag/aktivitet: Ruth tager kontakt til Vibeke Lindhart for debatskabende foredrag, forslag om 6. eller 13. november 2019.

10. Indretning af lokaler: Der vil i efteråret blive afholdt et særskilt bestyrelsesmøde omkring indretning af lokaler.

11. Evt.: Anna opfordrer til at gardiner blive trukket for inden man køre fra væveforeningen, så garner/stoffer ikke bliver afbleget i solen. Lena køber nogen mølfælder til at opstille i væveforeningens lokaler.

Næste møde: Onsdag den 18. september 2019 kl. 19.00 i væveforeningens lokaler

 

 

BESTYRELSESMØDE LOLLANDS VÆVEFORENINGEN - ONSDAG DEN 2019.04.10

Tilstede: Lena Holsko, Anna Olsen, Annie Kronborg, Susanne Kjær (referant), Anne Svendsen, Ruth Feldbo, afbud: Pernille Kofoed

1. Økonomi: Tilskud fra kommunen er kommet, der er dog trukket pga at vi ikke har debatskabende møde.

2. Kurser: Planlagte kurser i 2019:

- Taskekursus - 13. – 14. april 2019 -Fuldt hold + 2 på venteliste

- Vævekurser - efteråret 2019

- Genbrugsskind 2. – 3. november 2019

- Evt. Pileflet

- Foredrag eller debat - Ruth undersøger via vævebladet om der er noget interessant

3. Lokalpuljen: Vi har mulighed for at søge om penge til foreningen, ikke til drift. Lena laver en ansøgning.

Forslag til at søge om: Belysninger over

vævene, Reoler, Symaskine, Sækkevogn, Billedrammer

4. Indretning lokaler: Generel oprydning på hylder, Anni skaffer nogle flere iskasser der udstyres med navn på indhold så disse kan bruges til opbevaring af sakse, hæklenåle, osv. Der vil blive søgt om midler til anskaffelse af reoler, hvor væverne kan have kasser med materialer.

Ophængning af billeder med evt. vævemønstre og andet der relatere til vores forening

5. Åbent atelier / Åbent hus.

Åbent Atelier 10-11. august 2019:

- Væveforeningen støtter åbent atelier. Anna, Ruth og Linda tilmelder sig.

- Foreningens medlemmer opfordres til at komme og væve eller andet samt

sælge/udstille deres arbejder disse dage.

6. Gardiner / Rengøring: Linda syer gardiner til det blårum

Væverne opfordres til generelt oprydning ved vævene og fejning/støvsugning under og omkring vævene.

7. Orientering: Maskinstrikkerne er velkommen til at være i lokalerne, vi har dog ikke mulighed for at give dem særskilte lokaler eller hjælpe dem med at lave arrangementer.

Der var ingen der deltog i skoleledertræf.

Lena deltager i møde med folkeoplysning i Guldborgsundkommune.

8. Evt.: Pjecen som download på hjemmesiden

Evt. bod på onsdagsmarkederne i Maribo i juli måned Lena kontakter Torben 

Lena udsender nyhedsbrev om åbenthus.Lena og Pernille laver opslag til ophængning om åbent hus

Onsdag den 2019.04.10 kl. 19.00 i væveforeningens lokaler.

Anna stopper som skoleleder til næste generalforsamling, der arbejdes på at finde en ny. Anni stopper som kassere til næste generalforsamling, Susanne evt. ny kassere.

9. Næste møde: Onsdag den 12. juni 2019 kl. 19.00 i væveforeningens lokaler

 

BESTYRELSESMØDE LOLLANDS VÆVEFORENINGEN - MANDAG DEN 2019.02.25

Tilstede: Lena Holsko, Anna Olsen, Annie Kronborg, Pernille Kofoed, Susanne Kjær, Anne Svendsen, Ruth Feldbo

1. Konstituering

Lena Holsko Formand

Anna Olsen Kursusleder

Annie Kronborg Kasser

Pernille Kofoed PR. + webmaster

Susanne Kjær Sekretær

Anne Svendsen Supleant

Ruth Feldbo Suppleant

Louise Revisor

Marianne Revisor

2. Økonomi

Alle kursister har betalt - der er 36 medlemmer pt.

Alle tilmeldinger og udmeldinger skal ske til Annie Kronborg

3. Kurser

Planlagte kurser i 2019:

- Vævekursus – mandag formiddag foråret 2019

- Vævekursus – mandag aften foråret 2019

- Maskinstrikning – 22. - 23. marts 2019

- Taskekursus - 13. – 14. april 2019

- Vævekurser - efteråret 2019

- Genbrugsskind 2. – 3. november 2019

4. Hvad vil vi med vores forening:

- Større fokus på aktivitet og videregivning af hvad der sker i foreningen.

- Åben atelier 10. – 11. august 2019 – Anna, Lena og Ruth melder sig til , der må gerne tilmelde sig flere det koster kr. 500,00 pr. tilmelding.

Foreningens medlemmer opfordres til at komme den weekend for at væve m.v. og fortælle interesserede om hvad der laves og ellers sker i foreningen. Der vil blive opstillet en væv hvor interesserede kan prøve at væve.

5. Opgave fordeling

Tirsdagsholdet – Anne Svendsen

Nysted bibliotek – Pernille og Ruth

Øvrige opgaver fordeles løbende.

6. Hjemmesiden, Facebook og øvrigt PR.

Der bliver mulighed for at komme med på FORA's kursussystem

Guldborgsund Kommune har tilbudt os at udlevere foldere til nye tilflyttere - Lena retter de gamle til.

7. Evt.:

Lena og Anne deltager i skoleledertræf den 2019.04.06

Der efterlyses generel oprydning omkring vævene.

Lena undersøger om der er nogle aflagte reoler på nogle af de andre skoler, som vi kan få og sætte op.

8. Næste møde:

Onsdag den 2019.04.10 kl. 19.00 i væveforeningens lokaler

9. Referat

Susanne Kjær

Referat af den ordinære generalforsamling

Onsdag d. 6. Februar 2019

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent blev Susanne Kjær

     og referent er Marianne Larsen

2.  Forkvindes årsberetning; Året der gik 2018.

Der har været kontingentstigning til 700 kr om året, og det er overvejende blevet positivt modtaget. Der har været nogle udmeldelser, men det er overvejende andre årsager end kontingentstigning. Der er også kommet en del nye medlemmer til. Der har været lidt færre tilmeldte til vævekurserne, men forsøgt at tilpasse tiderne bedre til kursisterne, samt inddrage mulighed for noget mere teori. Der har været udbudt en del kurser, men desværre for få tilmeldinger, og der skal jo hele tiden nytænkes med kurser.

Som nye tiltag er der kommet en maskinstrikkegruppe og vi har forsøgt at få kontakt med den nye quiltergruppe fra Lolland. Maskinstrikningen kommer til at være i fællesrummet, og det skal så pakkes væk når der er kursur. Der blev afholdt Åbent hus i forbindelse med der var Åbent atelier. Der var mange gæster, og det medførte også nye medlemmer. Vi havde fået tilsagn om at låne en stand et par gange, da der var onsdagsmarked på torvet i Maribo, men det var desværre ikke muligt at skaffe bemanding. Vivian Høxbroe har holdt foredrag om Stjernetrøjer, som hun har forsket meget i, og det har resulteret i en flot bog. Det kunne også samle nogle stykker udefra. Der har også været wookshop med Lisbeth Tholstrup med Tekstile smykker til vores nytårskur. Pernille har arbejdet med hjemmeside og facebook, og har deltaget i de kurser der relaterer sig gennem Fora.

3.  Gennemgang af revideret årsregnskab og godkendelse af       regnskab.

4.  Indkomne forslag.

Bestyrelsen forslår at der fra 01.01.2020 indføres et materiale gebyr på 50 kr. pr. væv pr. halvår. Og for at få en ledig væv tildelt skal man henvende sig til Lena Holsko. Godkendt

5.                 Valg af bestyrelse; Annie Kronborg genvælges

                                    Lena Holsko genvælges

                                    Susanne Kjær vælges ind

                                    Anne Svendsen er ny suppleant

                                    Ruth Felbo er ny suppleant

6.    Valg af revisorer; Marianne Larsen & Louise Filbert

7.     Kontingent fastholdes på 700 kr. årligt

8.    Evt. Linda Poulsen fik blomster og Marianne & Louise fik         vin, som tak for deres indsats. Som mange ved flytter           Nina Blankholm til Jylland og stopper i foreningen. Helle         Lose & Nanna Thamdrup overtager aktiviteterne på               Frilandsmusset fra hende. Der blev samlet ind til en               buket til Nina, som tak for hendes store indsats for                 foreningen.

Bestyrelsesmøde væveforeningen d 13/1-2019

Tilstede. Annie, Anna, Marianne, Pernille og lena

Dagsorden.

1.     Økonomi

2.     Kurser

3.     Bestyrelsesmedlemmer

4.     Generalforsamling

5.     Betaling for brug af væve

6.     Hjemmeside

7.     Guldborgsund kommune

8.     Evt

Referat.

Ad. 1. Regnskabet er færdigt, og skal revideres. Egenkapital forbedret. Overskud fra kurser for stort, da der er flere kurser der ikke er blevet oprettet. Det vil så blive reduceret til næste regnskabsår.  Medlemslisten er gennemgået og der laves en ny medlemsliste. Der er ca. 40 medlemmer nu.

Ad.2. Det ser lidt sløjt ud med kurser. Der er oprettet 2 vævehold. Ringe tilmelding til de andre kurser. Vi vil forsøge at reklamere lidt mere, dels gennem avis og opslag i forretninger, bibliotek m.m. Pernille vil lave et opslag, som Lena kopierer og hænger op i Maribo.

Ad.3. Der er fundet 2 kandidater til at opstille til bestyrelsen, Susanne Kjær og Ruth Feldbo. Der mangler stadig 1 til supleantposten.

Ad.4. Pernille indkalder til generalforsamlingen, rettidigt. Linda sørger for formandens beretning.  Annie køber ind.

Ad.5. Betaling for anvendelse af de ledige væve er kommet til diskussion, og vi beklager den hurtige beslutning der blev meldt ud. Det trækkes tilbage.

Ad.6. Hjemmesiden bliver rettet til.

Ad.7. Der er problemer med adgang til foreningsportalen. Anna undersøger det.

Ad.8. Quilterne er stadig lidt afventende med at tage stilling til samarbejde, men vil gerne se lokalerne her først i det nye år. Linda køber gardiner. Vi stiler mod at holde åbent hus, når der er åbne atelier, d 10-11 august 2019. Vask af klude og viskestykker tager Lena sig af. Anni oplyser at 2019 bliver sidste år for hende som kasserer.

Næste bestyrelsesmøde aftales til generalforsamlingen.

Referat Lena Holsko

KONTAKT


Lollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Telefon: 23617203

Mail: vaev.flet@hotmail.com

Medlem af Fora