Mødereferater 2019

Bestyrelsesmøde væveforeningen d 13/1-2019

Tilstede. Annie, Anna, Marianne, Pernille og lena

Dagsorden.

1.     Økonomi

2.     Kurser

3.     Bestyrelsesmedlemmer

4.     Generalforsamling

5.     Betaling for brug af væve

6.     Hjemmeside

7.     Guldborgsund kommune

8.     Evt

Referat.

Ad. 1. Regnskabet er færdigt, og skal revideres. Egenkapital forbedret. Overskud fra kurser for stort, da der er flere kurser der ikke er blevet oprettet. Det vil så blive reduceret til næste regnskabsår.  Medlemslisten er gennemgået og der laves en ny medlemsliste. Der er ca. 40 medlemmer nu.

Ad.2. Det ser lidt sløjt ud med kurser. Der er oprettet 2 vævehold. Ringe tilmelding til de andre kurser. Vi vil forsøge at reklamere lidt mere, dels gennem avis og opslag i forretninger, bibliotek m.m. Pernille vil lave et opslag, som Lena kopierer og hænger op i Maribo.

Ad.3. Der er fundet 2 kandidater til at opstille til bestyrelsen, Susanne Kjær og Ruth Feldbo. Der mangler stadig 1 til supleantposten.

Ad.4. Pernille indkalder til generalforsamlingen, rettidigt. Linda sørger for formandens beretning.  Annie køber ind.

Ad.5. Betaling for anvendelse af de ledige væve er kommet til diskussion, og vi beklager den hurtige beslutning der blev meldt ud. Det trækkes tilbage.

Ad.6. Hjemmesiden bliver rettet til.

Ad.7. Der er problemer med adgang til foreningsportalen. Anna undersøger det.

Ad.8. Quilterne er stadig lidt afventende med at tage stilling til samarbejde, men vil gerne se lokalerne her først i det nye år. Linda køber gardiner. Vi stiler mod at holde åbent hus, når der er åbne atelier, d 10-11 august 2019. Vask af klude og viskestykker tager Lena sig af. Anni oplyser at 2019 bliver sidste år for hende som kasserer.

Næste bestyrelsesmøde aftales til generalforsamlingen.

Referat Lena Holsko

KONTAKT


Lollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Telefon: 23617203

Mail: vaev.flet@hotmail.com

Medlem af Fora