Mødereferater 2020

 

Referat af Konstituerende bestyrelsesmøde.
4-2-2020 kl. 21.30 i Slemminge.
Til stede: Lena Holsko,Susanne Kjær,Annie Kronborg,Anne Svendsen,Anne Vinter(skoleleder).
Fraværende:Pernille Kofoed

1: Konstituering
Formand: Lena Holsko
Kasserer: Susanne Kjær
Sekretær: Anne Svendsen
Webmaster og PR: Pernille Kofoed
Bestyrelsesmedlem: Annie Kronborg

2.Regnskab:
Overlevering fra Annie til Susanne er i gang. Ting tager tid. Indtil Susanne har adgang til bankkontoen, betaler Annie regninger. Men der bogføres ikke, før Susanne har adgang til det.
Vi har p.t. 33 medlemmer

3.Skoleleder og kurser
a. Anne V indberetter vedr. 2019 til kommunen inden 15/2. Anna hjælper gerne.
b. Anne V har fået udleveret diverse papirer vedr. jobbeskrivelse m.m. AV bemærker, at hun ikke, som det står i standardjobbeskrivelsen, deltager fysisk i alle bestyrelsesmøder, og heller ikke fungerer som sekretær ved disse. (Standardkontrakten er beregnet til
organisationer, der kun driver aftenskole, ikke også forening.)
c. Vi aftaler at ved alle bestyrelsesmøder, taler vi sammen via Face time kl. 19.30, når møderne er startet kl. 19.
d. Vi opfordrer til at der, udover de to allerede planlagte, planlægges endnu et kursus, gerne væverelateret, i løbet af efteråret.

4. Ansøgninger til FORA
Som FORA medlem kan vi søge om tilskud 4 gange om året (næste gange 15/2 og 15/5) til ekstraordinære materialer, både kursusafdelingen og foreningen. Vi aftaler at Lena søger inden 15/5.

5. Evt.
a. Anne S indberetter medlemstal og ny bestyrelse til kommunen senest 15/2.
b. På forespørgsel fra Anne V, som medlem, forklarer Lena, at alle medlemmer kan henvende sig til bestyrelsen og få diskuteret emner. 

6. Næste Møde:
Næste bestyrelsesmøde aftalt til tirsdag den 10/3 kl. 19.

Referent Anne Svendsen.

………...……...……………………...…………......………………………………………..

BESTYRELSESMØDE LOLLANDS VÆVEFORENINGEN - TIRSDAG DEN 2020.01.07

Tilstede: Lena Holsko, Annie Kronborg, Pernille Kofoed, Anne Svendsen, Susanne Kjær Afbud: Anna Olsen, Ruth Feldbo

1. Økonomi og Medlemmer

Ingen nye medlemmer - 33 betalende medlemmer

Økonomien ser fin ud.

Regnskabet vil fremover blive ført på et nyt system.

2. Kurser og foredrag

Planlagte kurser i 2020:

- Vævekurser mandag formiddag og aften - foråret 2020 - 19 tilmeldt

- Pileflet 18. - 19. januar 2020 – 11 tilmeldt

- Taskekursus i læder og vævede stoffer den 14. - 15. marts 2020

- Genbrugsskind 31. - 1. november 2020

3. Skolelederfunktionen:

Anna Olsen giver overdragelse til den kommende skoleleder Anne Moloney Vinter med overværelse af formanden Lene Holsko.

4. Generalforsamlingen:

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.00

Anne Moloney Vinter ordstyrer.

Susanne Kjær referent

Ruth fortæller om Grønlandsdragten.

Der vil blive serveret ost, kiks og drikkelse – som Annie Kronborg indkøber.

Alle opfordres til at tage deres arbejder med, som kan være til inspiration for andre eller hvordan man ikke skal gøre.

Pernille Kofoed ønsker genvalg

Anna Olsen ønsker ikke genvalg

Anne Svendsen stiller op til bestyrelsen

Der skal vælges 2 suppleanter

Der skal vælges 2 revisorer

5. Ansøgning om tilskud

Der er søgt om et tilskud, som er blevet bevilliget med kr. 4200,00 til reoler, symaskine og lamper til væve, Lena indkøber reoler i IKEA.

6. Lamper:

De første lamper er opsat på vævene af Lena’s mand, han har desuden tilbudt at lave specialfremstillet lamper til de resterende væve for ca. kr. 300,00 pr. stk. hvilket bestyrelsen har sagt ja tak til.

7. Nytårskur:

Søndag den 12. januar 2020 kl. 10 – 15

Anne vil undervise i at væve bånd på spjældvæv.

Lena indkøber drikkelse

Alle tager en ret med til en fælles frokost

8. Evt.:

Der skal ved næste ordinære bestyrelsesmøde sættes datoer for rengøring, en hverdag og en weekend, så der er valg muligheder.

Næste møde:

Der vil blive holdt konstitueringsmøde lige efter generalforsamlingen den 4. februar 2020.

Referat

Susanne Kjær

KONTAKT


Lollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Telefon: 61770809

Mail: lena@holsko.dk

CVR: 30404688

Bankkonto; 0682-2830020819

Medlem af Fora
;