Mødereferater 2022

Bestyrelsesmøde - tirsdag d. 29. november

Til stede:
Lena Holsko, Susanne Kjær, Birthe Ludvigsen, Sonja K. Nielsen, Anne Svendsen, Aase Eriksen Afbud: Pernille Kofoed

Dirigent:
Sonja K. Nielsen

Referent:
Susanne Kjær

1. Økonomi og medlemmer
Der er en fin økonomi.

Der skal laves et fremtidigt budget.

Birthe udfører en oversigt over kurser kontra medlemmer til næste møde.

Der er tidligere besluttet at der henlægges kr. 10.000,00 til jubilæum i april 2024.

2.     Kurser
Kurser i foråret 2023:

·       Vævning dag 16/1 – 17/4 i alt 7 gange

·       Vævning aften 16/1 – 17/4 i alt 7 gange

·       Billedvævning 11/3 – 12/3 ingen tilmeldte

·       Plantefarvning: 5-6/11 få tilmeldt få tilmeldte

Kurser i efteråret:

·       Dragrustning: Lærer Anne Svendsen

Birthe påpeger at det er vigtigt at huske at få meldte ud til alle tilmeldte, når der aflyses et kursus

3. Nytårskur
Der afholdes nytårskur søndag den 15. januar kl. 10 - ?

Lone laver en workshop i strik – Lene tager kontakt til Lone vedr. indbydelsen til nytårskur

Foreningen indkøber drikkelse (Lene).

Alle medbringer en ret til fællesspisning.

4. Jubilæum
Der er foreløbig afsat kr. 10.000 til jubilæet.

Forslag til jubilæet kan være en kombination af åbenthus – nytårskur – invitation af presse samt prominente personer.

Medlemmer opfordres til at være med en ”Jubilæum gruppe”, som Pernille står for.

5. Generalforsamling
Der er generalforsamling den 23. februar 2023 kl. 19.00

Fællesspisning inden generalforsamlingen kl. 18.00

Pernille fremlægger regnskabet (Birthe har meldt afbud).

Lene forslår at regnskab og formandsberetning udsendes sammen med invitationen.

Lene stopper i bestyrelsen og som formand.

6. Formandstræf
Lena deltog i Formandstræf i november 2022. Et rigtig godt træf der gav Lena en masse med hjem. Bl.a. at Generalforsamlinger bør være en ”fest” – noget socialt, fagligt og gerne med mad -  for at tiltrække medlemmer.

Desuden fik vi en bog af Torben Stenstrup vedr. foreningsarbejde – den ligger i foreningen.

7. Evt.
Forslag til kontingent ændring, som fremlægges på generalforsamlingen

Væveforeningen fremover – Tages op på et fremtidigt bestyrelsesmøde:

·         mål og strategi for foreningen.

·         hvad prioriterer vi som bestyrelse at ligge vores kræfter i .

·         hvad får medlemmer for deres kontingent – evt. en brainstorm.

Nye kursister skal oplyse navn, adresse, telefon nr., mail samt cpr. nr. (hvis de ikke er bosat i Guldborgsund Kommune).

Slemminge Beboerforening afholder loppemarked den 13. maj 2023 – evt. åbenthus i foreningen sammen dag.

Vi har fået en del garn forærende, det kan købes af medlemmer for kr. 30 pr. stk.

Opfordring fra medlemmer at lave flere fællesture.

Vigtige datoer:

Nytårskur 15. januar 2023 kl. 10.00

Generalforsamling 23. februar 2023 med spisning kl. 18.00 og generalforsamling kl. 19.00

40-års Jubilæum april 2024.

8. Næste bestyrelsesmøde: 9. januar 2023 kl. 16.00

Bestyrelsesmøde TIRSDAG DEN 4. OKTOBER 2022 kl. 16.00

Til stede: Lena Holsko, Susanne Kjær, Birthe Ludvigsen, Pernille Kofoed, Sonja K. Nielsen. Afbud: Anne Svendsen, Åse Eriksen,

Dirigent: Sonja K. Nielsen

Referent: Susanne Kjær

1.     Økonomi og medlemmer
Der er en fin økonomi. der blev besluttet at vi skulle have et overblik over hvilken konsekvenser det får, at så mange kurser er blevet aflyst og stadig bliver. Der er tidligere besluttet at der henligges kr. 10.000,00 til jubilæum i april 2023. Adresselisten blev opdateret og Birthe sender til bestyrelsen hurtigst muligt

2.     Kurser
Kurser i efteråret:

·       Vævning dag 12/9 – 5/12 i alt 8 gange

·       Vævning aften 12/9 – 5/12 i alt 8 gange

·       Billedvævning: 22-23/10 få tilmeldt

·       Plantefarvning: 5-6/11 få tilmeldt

Kurser i foråret:

·       Vævning dag 16/1 – 17/4 i alt 7 gange

·       Vævning aften 16/1 – 17/4 i alt 7 gange

·       Dragrustning: Lærer Anne Svendsen – dato i foråret

Sonja og Anne laver noget promovering af plantefarvning, på hjemmesiden og facebook, Pernille sender noget materiale til Sonja.

3.     Færdiggørelse projektansøgninger
De tidligere modtaget tilskud er brugt og Lene melder tilbage til tilskudsgiverne.

4.     Craft day
Vi har fået en del af et lokale, Ved åen (mellem LOOP og Apoteket) fra torsdag til lørdag begge dage inklusiv.

Lena, Pernille, Aase, Sonja og Birthe har fordelt dagene mellem sig, men andre fra foreningen er meget velkommen til at give en hånd med. Pernille og Anne stiller op onsdag eftermiddag eller torsdag morgen. Der efterlyses arbejder der kan udstilles ikke kun væveting men også nogle af de ting vi laver på kurserne og strik fra tirsdagsstikkerne. Anne efterlyser viskestykker til udstillingen.

Helle og Nana er i ugen på frilandsmuset.

5.     Formandstræf, Kurser i FORA
Lena deltager i Formandstræf i november 2022.

6.     Nytårskur
Nytårskur bliver den 15. januar 2023. Lone holder et lille oplæg om strik og laver en workshop i strik. Alle skal selv medbringe garn og strikkepinde.

7.     Evt.
Fremover skal der gøres plads i det lyserøde rum til kontor, og det bagerste rum (bag strikkehjørnet) kan bruges til depot.

Sonja arbejder på at få en indbydende og hyggelig forgang – væveforenings første ansigt ud af til.

Der efterlyses folk fra foreningen til 40 års jubilæums gruppen – Pernille er tovholder.

Sonja og Anne kordinere hvordan de opdaterer Facebook og Hjemmeside.

Der er ledige væve som medlemmer kan benytte – Lena skal kontaktes hvis der ønskes at låne en væv.

Der blev besluttet at bestille en ny Weaver Point til foreningens nye bærbar.

 

Vigtige datoer:

Rengøring 25. oktober 2022 kl. 10.00, foreningen giver pizza eller andet til frokost

Generalforsamling 23. februar 2023 med spisning kl. 18.00 og generalforsamling kl. 19.00

40-års Jubilæum april 2024.

8.     Næste møde
29. november 2022 kl. 16.00

Bestyrelsesmøde, tors. d. 25.08.2022

Tilstede; Lena, Birthe, Sonja, Aase, Anne & Pernille. Afbud; Susanne

1 Økonomi og medlemmer.

28 medlemmer har betalt i år.

Vi har godt 43.000 kr. i banken. Husk, vi skal bruge noget til jubilæum om 2 år. Og vi skal bruge en del penge inden næste kontingentindbetaling.

Vi har måttet betale ca. 2500 kr. til Bambora (betalingsmodul til FORA). Det diskuteres i Fora, om det er korrekt.

Vi har søgt og fået penge til en computer til weave point. Pernille har valgt en magen til den vi har til regnskab. Pris ca. 3700 kr. Weave point programmet med opdatering, til flerbrugere er meget dyrt, så det har vi valgt fra. Vi har den lidt ældre udgave, som fungerer. Gitte har den nyeste udgave, så om mandagen er den tilgængelig.

2 Kurser:

Mandag dag er fuldt booket (=8)

Mandag aften er der 5

Taskekursus foreløbig 2, bliver aflyst, da det er snart.

Plantefarvning foreløbig 2

Foredrag om vævning i oldtiden Ulrikka Mokdad. Det koster 2500 kr. Vi tager 100 kr. inkl. kage og kaffe. Og laver åbent hus og rundvisninger fra kl. 17, hvor man må medbringe madpakke.

3 Evaluering af åbent hus og onsdagsmarked.

Åbent hus. Flot forarbejde, mange besøgende. Og tilfredse. Vi gentager gerne til foråret. Sonja viste under mødet de billeder hendes mand tog på dagen. De er meget lækre. Vi vil gerne have lov at bruge dem til facebook, hjemmeside og andet.

Onsdagsmarked var en succes. Lena, Sonja og Conni deltog. Stor interesse, flot udstillet. Ønskes igen til næste år.

4 Opfølgning på projektansøgninger.

Vi fik 21.000 til diverse ting: computer, viftekam, dragrustning, bølgeskytter. Alt var steget, efter vi fik tilbuddet. Lena har søgt FORA, og fået 75% af overskridelsen. Flot.
Dragrustningen er bestilt til en 140 cm bred væv.

5 Endelig beslutning om ikke-medlemmer.

Vi laver gratis adgang for strikkere om tirsdagen i denne vinter. De må strikke, ikke bruge alle vores andre ”maskiner” uden at være medlemmer. Evt. fortsættelse tages op på generalforsamlingen.

6 Craft days.

Craft days tors fre lør i uge 41.: Koncept? Hvem? Hvor stort lokale?

Tilmeldingsfrist 15.september. Anne vil gerne stille en væv op og væve servietter. Derudover vil vi gerne hænge mange viskestykker op. Og bruge nogle vægge. Øvrige aktiviteter afhænger af hvor meget plads vi får. Vi kan deltage de fleste bestyrelsesmedlemmer, de fleste dage. Vi beder om et lokale i centrum på 10 – 20 m2, gerne med ledige vægge. Pernille deltager onsdag og lørdag, Anne torsdag – lørdag, Birthe torsdag og fredag, Sonja torsdag og fredag og Lena fredag.

Foreningernes dag 10 september kl. 10-14. Vi deltager ikke.

7 Rengøring og oprydning.

Det vigtigste er oprydning og sortering. Tirsdag den 25. oktober kl. 10 med frokost bagefter.


8 evt.

A .Lena er inviteret til Fora formandstræf, på Fyn den 5. november med foredrag om ”den aktive forening”. Fora betaler kørsel. Lena tilmelder sig.

B. 40-års Jubilæum i 2024 (5.april). hvad vil vi? Hvad skal det koste, kan vi søge tilskud. Vi skal have nedsat en arbejdsgruppe og det kommer med i nyhedsbrevet.

C. Akustikplader i det blå lokale, vil vi undersøge nærmere.

D. Nytårskur. Lone Ø strik?

E: Generalforsamling i februar, indkaldes mindst 14 dage før. Både Lena og Birthe er på ferie de første uger i februar. Det kan f.eks. blive onsdag eller torsdag i uge 8. f.eks. torsdag den 23. februar kl. 18 med start med ost- og pølsebord. Selve generalforsamlingen starter tidligst kl. 19. Lena stopper som formand.

Næste møde:
4.okt. kl. 16 i Slemminge

Referent Anne

Bestyrelsesmøde - TIRSDAG DEN 3. Maj 2022 kl. 16.00

Til stede:
Lena Holsko, Susanne Kjær, Birthe Ludvigsen, Anne Svendsen, Åse Eriksen, Sonja K. Nielsen

Afbud: Pernille Kofoed,

Dirigent: Sonja K. Nielsen

Referent: Susanne Kjær

1. Økonomi, medlemmer og kopi af revideret regnskab
Økonomi: Ca. kr. 59.000,00 i banken, heraf kr. 21.400,00 i støtte til indkøb fra Fora.

Medlemmer: 29

Regnskabet udsendes til bestyrelsen så snart sidste revisor har godkendt.

2.     Kurser
Kurser i efteråret:

·       Taskekursus: 10-11/9 2022

·       Vævning 12/9 – 5/12 i alt 8 gange

·       Fordybelse med Pileflet: 7-9/10

·       Billedvævning: 22-23/10

·       Plantefarvning: 5-6/11

·       Spinding: Lærer Anne Svendsen – dato efterlyses

·       Foredrag med Ulrikka Mokdad, Ulrikkas forslag er 4. eller 7. november – begge dage passer dårligt så nye datoer efterlyses.

3.     Åbent hus
Åbent hus den 21. maj kl. 10 – 15, sammen med Slemminge-Fjelde Beboerforenings kræmmermarked.

Alle medlemmer opfordres til at komme og være der på dagen.

Der opstilles fredag kl. 10.00 – Lena, Birthe, Aase og Sonja.

Der medbringes giner, stiger og andre ting der kan udstilles på.

Der vil blive opsat skilte der leder folk ind til os og ind til alle rum.

Medlemmer opfordres til at medbringe:

·       Viskestykker/håndklæder/grydelapper der hænges på knagerne på gangen

·       Duge med opdækning til 2 personer som udstilling i møde og kursuslokaler

·       Andre håndarbejder till udstilling i vævelokalerne

Medlemmernes håndarbejder kan evt. afleveres inden fredag kl. 10 på væveskolen – med navn på.

Der vil på denne dag også være åbent i strikkehjørnet

Alle medlemmer er velkomne til at arbejde med andre håndarbejder, som de selv står for og medbringer – evt. filtning, spinding, båndvævning, spjældvævning, hækling osv..

Pernille opdater folder, Birthe trykker, så vi har nogen til uddeling til åbent hus.

Susanne laver plakater til ophæng.

Lena søger for let frokost til de medlemmer der deltager på dagen.

4.     Onsdagsmarked
Lena og Sonja tager til onsdagsmarked i Maribo den 13. juli. Alle medlemmer opfordres til komme med vævede arbejder der kan udstilles.

5.     Foreningernes dag 10/9
Pernille er måske interesseret og et eller flere medlem fra foreningen kan tage med.

6.     Ansøgning og opfølgning på projektet
Fora har givet et tilskud til køb af Viftekam, 8 Ashford skytter, 4 bølgeskytter, dragrustning 120 cm med tilbehør og bærbar pc til brug for væveprogrammet weavepoint – det hele skal være købt inden den 21/10.

Lena taler med Pernille om bærbar PC og med Gitte om de øvrige ting.

7.     Medlemsdage.
Medlemsdage om tirsdagen er fra 1. marts udvidet til hele dagen og aftenen, med strikkehjørne.

Sæsonen er slut, der har været 2 ikke medlemmer på besøg.

Sæsonen starter op igen til efteråret omkring 1. oktober.

8.     Rengørings- og oprydningsdag
Birthe er en ørn til at holde vores lokaler pæne og ryddelige – Stor tak for hendes frivillige arbejde, andre medlemmer er meget velkomne til at deltage i dette arbejde.

Rengørings- og oprydningsdag vil blive afholdt først i september før kurserne starter igen, hvor alle medlemmer opfordres til at deltage – dato fastsættes på næste bestyrelsesmøde.

9.     Lydisolering (akustikregulering) i møde og kursusrummene
Lena har talt med Jesper om dette.

Susanne opfordrer til at ”hygge” med vævede ting på væggene, duge på bordene og tæpper på gulvet, da det alt sammen giver en bedre akustik.

10. Bestyrelsesmøder i efteråret 2022
25. august kl. 14.00 / 4. oktober kl. 16.00 / 29. november kl. 16.00.

11. Evt.
Fora Landsmøde i august 2022: 1 bestyrelsesmedlem kan deltage, hvis der er nogen der kan.

Fiksefredag: Afmeldes

Nytårskur: Evt. strikkedag med tips og tricks fra øvrige medlemmer (Lone)

Generalforsamling i februar: Lena og Susanne ønsker at stoppe - Susanne fortsætter såfremt der ikke findes et andet bestyrelsesmedlem.

For at undgå spammails, slettes Bestyrelsens personlige mails fra hjemmesiden.

12. Næste møde 25. august kl. 14.00.

 

TIRSDAG DEN 8. Marts 2022 kl. 16.00

Til stede:
Lena Holsko, Pernille Kofoed, Susanne Kjær, Birthe Ludvigsen, Anne Svendsen, Åse Eriksen, Sonja K. Nielsen og Annie Kronborg (deltog under pkt. 2 Økonomi) Afbud:
Ingen

Dirigent: Sonja K. Nielsen. Referent: Susanne Kjær

1. Evaluering af generalforsamling
· Guds stemning.

· evt. starte med maden kl. 18.00 (Lenas begrundelse herfor er et ordsprog der hedder "spis før kl. 18 ellers sætter det sig om natten") og generalforsamling kl. 19.00.

·       gøre en ekstra indsats for at få flere medlemmer med, evt. foredrag eller andet der kan lokke.

·       husk forslag skal indsendes før deadline.

2.     Økonomi/Medlemmer, herunder godkendelse af regnskab for 2021:
Årsregnskab:

·       Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

·       Regnskabet skal sendes ud til hele bestyrelsen, når det er godkendt af begge revisorer (Annie var til stede og skrev under med det samme).

·       Anne ønsker mere gennemskuelighed på årsregnskabet – delt mere op i forening / kursus – Birthe deler mere op i dette års regnskaber.

·       Lena ønsker budget for det kommende år – dette blev afvist.

·       Pernille ønsker ASA systemet udvidet med mastercard, da der pt ikke kan betales med dette - der undersøges de nærmere økonomiske konsekvenser.

·       Tekniske problemer på ASA systemet bliver undersøgt når Birthe og Pernille tager på kursus.

Medlemmer:

·       Pt. er der ca. 27 medlemmer, Birthe rykker de sidste en gang mere.

Økonomi:

·       På trods af årsregnskabet har vi en fin økonomi fra tidligere år.

·       Vi betaler meget i banken til gebyrer/renter, Birthe undersøger om det kan blive nedsat eller det kan betale sig at skifte bank.

·       Der er søgt om Corona kompensation for aflyste kurser.


3. Kurser og kommende arrangementer, samt forslag til nye kurserPernille
beretter om kurser:

·       Billedvævning 19-20/3 2022: Lærer Ulrikkas Mokdad - fuldtegnet

·       Løbsbinding 26-27/3 2022: (1 tilmeldt) – aflyst, prøver igen til efteråret

·       Plantefarvning 9-10/4 2022: 1 tilmeldt

·       Taskekursus 10-11/9 2022: Ny lærer Lene Press

·       Pileflet: Ny lærer Marianne Thiim – ønsker at holde kursus fredag eftermiddag, lørdag og stoppe tidligere søndag, prisen sættes op til ca. kr. 975,00

·       Spinding: Lærer Anne Svendsen

·       Vævning: Forsætter til efteråret med to hold – Gitte ønsker at samle alle kursister i et lokale

·       Plantetryk: Laura Baraul – kurser foregår hos lærer på Møn

·       Egoprint (plantetryk på papir): kurset vil ikke blive oprettet på nuværende tidspunkt pga. at det vil blive for dyrt.

4. Webmaster, hjemmeside, faceook mm.Anne
arbejder med hjemmeside og facebook – der er sket mange ting på siderne.

Evt. instagram – hvis der er nogen der har mod på det.

Opslagstavle i foreningen, evt. ude i gangen/køkkenet over for vasken til nyhedsbrev og andre relevante opslag.

Anne og Pernille har lavet et samarbejde hvor Pernille hjælper med hjemmesiden og Anne hjælper med at skaffe lærer.

5. Ansøgninger, legater mmLena
har søgt Oplysningsforbundenes lokalepulje til diverse redskaber til vævning.

6. Afklaring omkring kontingent, brugerbetaling m.m.Snakken
om nedsættelse af kontingent forsættes fra generalforsamlingen – kan det lade sig gøre.

Der var både for og imod, det gav en del spørgsmål der skal arbejdes videre på og tænkes nye tanker:

·       hvem skal styre det?

·       det kan give større arbejde for kassere

·       det bliver dyre for kursister der ikke er medlem

Der blev besluttet at der blev startet med at invitere ikke medlemmer med til tirsdagsstrikkerne for at lodde stemningen.

7. MedlemsvæveDer
er blevet spurgt til tidsbegrænsning af brug af væve:

Der blev besluttet at der ikke sættes tidsbegrænsning, men at der opfordres til at væve ikke står i længere tid under at blive brugt.


8. Åbent husBeboerforeningen
holder møde den 14/3 hvor de skal beslutte hvornår de vil holde åbent hus.

Vi er velkommen til også at holde åbent hus samme dag, men de forbeholder sig retten til at sælge kaffe mm.

9. Evt.
Vi har WeavePoint 6, der kan deles med USB eller CD.

Susanne oplyste at en opgraderet version 8 til Væveforeningen koster sek 1900,00

·       der blev besluttet at vi venter til vi evt. får en ny computer.

Birthe oplyser at det kan anbefales at komme til Strikkehygge om tirsdagen.

Birthe vil lave et kontorområde inde i møderummet.

På næste møde skal der laves møde datoer for 2022.

10. Næste møde
3. maj kl. 16.00

Generalforsamlingen LOLLANDS VÆVEFORENINGEN

TIRSDAG DEN 22. Februar 2022 kl. 19.00

1. Valg af dirigent; Sonja K. Nielsen

Valg af referent; Susanne Kjær

2. Formandens årsberetning og godkendelse af denne
Formandens beretning blev godkendt, se nedenfor.

3. Gennemgang af revideret årsregnskab og godkendelse af regnskab.
Regnskabet blev gennemgået, men kunne ikke godkendes pga. fejl i det udskrevne regnskab. Der blev vedtaget at regnskabet vil blive fremlagt til førstkommende bestyrelsesmøde for godkendelse. Pga. Corona er der en del tilbagebetalinger for ikke afholdte kurser.

4. Indkomne forslag; Ingen

5. Valg af bestyrelse:
Pernille Kofoed blev genvalgt

Anne Svendsen blev genvalgt

Åse Eriksen og Sonja K. Nielsen blev begge valgt som suppleanter

Øvrige medlemmer:

Lena Holsko

Susanne Kjær

Birthe Ludvigsen

6. Valg af revisorer
Annie Kronborg blev valgt for 2 år

Desuden er Louise Gert Filbert revisor

7. Kontingent; Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Kontingentet blev godkendt.

8.     Evt.        
1: Lone forslog ”strikkehyggehjørne”, strik for medlemmer på medlemsmøderne tirsdag. Der kan evt. inviteres ikke medlemmer med som kunne give et gebyr for kaffe. Lone tilbød sig som værtinde.

Reaktioner på ”Strikkehyggehjørne”: God ide, Nanna tilbød sig som vikar til værtindeopgaven. Reaktioner på ikke medlemmer til ”Strikkehyggehjørne”:

Kan give problemer i forhold til regnskabet; gratis fremmøde 2-3 gange og så medlem; kan måske give interesse for nye medlemmer; differentieret medlemskab vil give for meget administrativt arbejde; evt. naturalier med som betaling de første gange; strikkerne vil ikke betale for fuldt medlemskab da det bliver for dyrt; der skal findes en udvej.

I følger vedtægterne kan det lade sig gøre. Der blev vedtaget at bestyrelsen tager det op ved førstkommende bestyrelsesmøde.

2: Anne Svendsen forslog nedsat medlemskab for alle, og leje af væve for dem der væver - der blev uddelt et skema til forståelse: Reaktioner: Dyrere at gå på kursus; problemer vedr. Asa systemet, der blev pointeret at det nuværende kontingent er bl.a. blevet brugt til at forbedre lokalerne/forholdene på væveskolen.

Der blev vedtaget at bestyrelsen tager det op ved førstkommende bestyrelsesmøde

3: Åse forslog at der skal være tidsbegrænsning på hvor længe man kan bruge en væv. Reaktioner: Der er masse af væve og ingen venteliste; hvordan skal der bestemmes hvor længe man kan bruge en væv.

Der blev vedtaget at bestyrelsen tager det op ved førstkommende bestyrelsesmøde

4: Lone spørger til hvem der kan købe brugte væve fra foreningen:

         Formanden svarede at Bestyrelsen bestemmer pris og hvornår

5: Skoleleder Pernille beretter at der er nye lærere på Taske syning og Pileflet holdene

6: Birthe og Anne efterlyser hjælp til at samle væve

7: Forslag til nye kurser: Spinding.

Generalforsamlingen sluttede af med ost og hvad dertil høre, samt hygge.

Årsberetning Lollands væveforening 2021 - 2022.

Der er nu 29 medlemmer i væveforeningen, så der har været er god udvikling i medlemsskaren over året.

Anne Vinter ønskede at stoppe som skoleleder 31/1 2021, og Pernille tog opgaven på sig.

De første måneder i året bar præg af Corona, hvor væveforeningen og kurserne var helt lukket ned. Kurserne blev i første omgang udskudt, men flere måtte aflyses. Taskekurset blev udsat til juni og afholdt der. Nytårskuren blev aflyst og generalforsamlingen blev også udskudt et par gange, og blev først afholdt udendørs d 20/4. væveholdene nåede ikke at komme i gang, hvorfor vi søgte kompensation. Vi fik også eftergivet husleje fra kommunen.

Connie Rasmussen var dirigent og Susanne Kjær referent. Lena Holsko og Susanne Kjær blev genvalgt. Birthe Ludvigsen blev valgt og Annie Kronborg blev valgt som suppleant. Åse blev genvalgt som suppleant.                                        Birthe Ludvigsen overtog kassererposten, Pernille og Anne fører hjemmesiden ajour, Lena sørger for nyhedsbreve, Facebook varetager Anne, Pernille og Birthe.

Vi søgte tilskud til en computer og fik omkring 60 % fra FORA. Vi har søgt penge fra Lolland-Falsters og Langelands Brandsocietets Fond der skulle opløses, men kom ikke i betragtning. Vi gav et bud ind på affaldsindsamling i Guldborgsund kommune hvor vi kunne tjene 3000kr, men der var rift om det, så det blev ikke os.

Lollands Væveforening deltog i et onsdagsmarked i Maribo, og vi deltog 4 dage i forbindelse med craft days, hvor vi havde et lokale i Bangs Have, og havde en del besøgende.

Udflugten til Møns vævehus var der ikke tilslutning til, så det blev ikke gennemført.

Foreningens dag i Nykøbing F, måtte vi aflyse.

Der har været oprettet 3 vævehold i efteråret, men det var tyndt besat om onsdagen. Der har været kurser i plantetryk, taskekursus og båndvævning. Filtekursus og plantefarvningskursus er flyttet til foråret 2022. Der har været god aktivitet om tirsdagen. Nanna og Helle har vævet på frilandsmuseet.

Vi har anskaffet et system til at holde styr på kamme og tilbehør i det blå rum, og der har været ihærdige sjæle i bestyrelsen som har lavet en stor indsats med oprydning og rengøring. Vi har modtaget flere væve og en rok, som vi er ved at samle, og hvis der ikke bliver plads til det hele, kan det være nogle af medlemmerne er  interesseret.                                                                           I bestyrelsen holdt vi vores møder digitalt, under Corona nedlukningerne, og efterfølgende har vi holdt møderne i væveforeningen.

Til nytår fik vi ansat en ny vævelærer, og siger mange tak til Linda, for de mange år hun har undervist i væveforeningen.

Tak til alle for en god atmosfære og et godt samarbejde. Ligeledes tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Forkvinde Lena Holsko

Konstituerende bestyrelsesmøde - LOLLANDS VÆVEFORENINGEN

TIRSDAG DEN 22. februar 2022 kl. 20.00

 

1.     Til stede:
Lena Holsko, Pernille Kofoed, Susanne Kjær, Anne Svendsen, Birthe Ludvigsen, Åse Eriksen, Sonja K. Nielsen

 

2.     Konstituering
Formand:                                Lena Holsko

Kasserer:                                 Birthe Ludvigsen

Sekretær:                                Susanne Kjær

Webmaster og PR:                    Anne Svendsen

Bestyrelsesmedlem/Skoleleder: Pernille Kofoed

Suppleant:                              Åse Eriksen

Suppleant:                              Sonja K. Nielsen

 

3.     Næste møde
Næste bestyrelsesmøde 8. marts 2022 kl. 16.00

 

 

 

TIRSDAG DEN 11. januar 2022 kl. 19.00

Til stede:
Lena Holsko, Åse Eriksen, Birthe Ludvigsen, Anne Svendsen, Annie Kronborg, Pernille Kofoed, Susanne Kjær. Afbud: Ingen

Referent: Susanne Kjær

1.     Økonomi/Medlemmer: Fin økonomi

PT er der ca. 26 medlemmer, Birthe tæller sammen til næste møde

2.     Kurser
·       I foråret 2022 vævekurser:

mandag eftermiddag 9 tilmeldte og aften 7 tilmeldte, opstart mandag den 24. januar 2022.

·       Øvrige kurser i foråret:

Filtekursus, billedvævning, løbbinding, plantefarvning alle kurser få eller ingen tilmeldte, der skal reklameres noget mere.

·       Forslag til nye kurser:

Plantetryk på papir

Plantetryk på Møn

Taskekursus med ny lære

3.     Ansøgninger, legater mm
Søge om midler til:

·       Ashford skytter pris ca. kr. 400,- pr stk.

·       Viftekam pris ca. kr. 5000,-

·       Bølgeskytte pris kr. 142,00 – 173,00 alt efter størrelse

·       Skafteveksler

·       Vævelamper (ikke fastmonteret)

·       Weawepoint

·       Kursus til foreningens kursuslærer

·       PC til bl.a. weawepoint

4.     Åbent hus
Lena har talt med beboerforeningen i Slemminge om at afholde åbent hus når de afholder loppemarked mm. (Det gør de 21. maj)

Beboerforeningen vender tilbage med dato, de forbeholder sig dog retten til at sælge kaffe mm.

5.     Weawepoint
Vi har weawepoint 6, der kan deles med USB eller CD.

Ønskes der en nyere version koster det 1900,- pr. stk. ved opdatering eller 3500,- pr. stk. ved ny, Susanne undersøger nærmere med en pris til væveskolen

6.     Nytårskur
Nytårskuren den 16. januar aflyst pga. Corona restriktioner, Brodøsen kontaktes for ny dato.

Der er efter møde bestemt at nytårskuren finder sted den 6. februar.

Alle medbringer mad til fælles buffet.

7.     Generalforsamling
Generalforsamling den 22. februar 2022.

Pernille udsender referat senest den 8. februar.

Susanne referent

Lena hører[sk1]  Sonja om hun vil være dirigent

Der serveres ost, kiks, vin og vand – Lena køber ind

8.     Fordeling af væve
Vi har fået flere væve som er opsat af Birthe og Anne – de kommer medlemmerne til gode.

Kursister skal der være væve til, derefter kan alle medlemmer kan henvende sig til Lena for at få en væv tildelt (så længe der er nogen ledige, ellers kan man komme på venteliste).

9.     Evt.
Rengøringsdag fastsættes ved næste møde.

Vi er Birthe dybt taknemmelig for den store indsats hun gør med at holde lokalerne pæne, rene og ryddelige 😊

Lena gør kommunen opmærksom på at der er koldt i møderum/kursusrum.

10. Næste møde
Generalforsamling – 22. februar 2022 kl. 19.00

Konstituerende bestyrelsesmøde 22. februar 2022 kl. efter generalforsamlingen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts 2022 kl. 16.00 i Væveforeningen.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. maj 2022 kl. 16.00 i Væveforeningen.

 

 


Lollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Skoleleder: Pernille Kofoed: 40858848

Telefon: Forperson: 25744421

Mail: kontakt@lollandsvaeveforening.dk

CVR: 30404688

Bankkonto; 0682-2830020819

Medlem af Fora