Møde om jubilæet i 2024

Den 11. april 2023

Lidt opfølgning fra vores 2. planlægningsmøde

Vi skal igang med at ansøge om midler til delvis finansiering af jubilæumsaktiviteter

Eksempler på potentielle fonde:
- Lollandsfonden
- “Døllefjelde fonden”
- FORA
- Guldborgsund
- Nordeafonden - her lægges vægt på fællesskaber
- Velux fonden/ældres frivillige arbejde
- ???

Der tænkes ansøgning om midler til gennemførelse af diverse workshops på et åbent hus arrangement ifm. jubilæet - materialer, honorarer og annoncering.

Workshops med deltagelse af besøgende og faciliteret af vævemedlemmer og eksterne aktører.
- Filtning(ex. Conny Rasmussen)
- Strømpestrik (Lone Ø.)
- Spinding (ex. Aase)
- Fælles billedvæv
- Båndvæv
- Skaftevæv

Formål med åbent hus arrangementet er:
- Formidling af gamle tekstile håndværk- at videregive erfaring og viden
- At sprede og vække lysten til at arbejde med disse håndværk og derved
rekruttere nye medlemmer
- At styrke fællesskabet blandt håndarbejdsinteresserede
- Andet ?

Der ansøges desuden om midler til trykning af den påtænkte jubilæums plakat

Forslag til aktivitet ifm. åbent hus arr. fremkommet efter vores første møde: “Modeopvisning” af færdige væveprojekter i form af beklædning og accessories.

Lone Ø., Anne og Sonja mødes torsdag d. 27. April kl. 11 for at udarbejde ansøgning.
Næste møde i planlægningsgruppen tirsdag d. 9. Maj kl. 12.30

 

Den 28. marts 2023

Hermed, som lovet, lidt opsamling fra vores jubilæums møde

Åbent hus arrangement i Slemminge lørdag d. 6. april
Velkomst og officielle taler
Udstilling af væve- og nørkleprojekter
Udstilling af tekstilrelaterede værktøjer o.lign.
Aktiviteter v. vævene og i nørklehjørnet samt spinning
Aktivitet for besøgende - evt. stor billedvæv til fælles projekt

Til åbent hus arrangementet inviteres alle nuværende medlemmer og kursister / tidligere medlemmer / repræsentanter fra Guldborgsund Kommune / repræsentanter fra FORA / pressen / TV2 Øst

Spisning for medlemmer lørdag aften - evt. egenbetaling

Interview af vævere, der har været med fra starten Helle, Nanna, andre?
Hvad har væveforeningen betyder for mig?
Væveforeningens historie og udvikling
Interviewene publiceres f.eks. på vores hjemmeside

Udarbejdelse af jubilæumsplakat - med illustrationer af tekstilrelaterede redskaber - plakaten udarbejdes af grafisk designer Emil Kozak, som har tilbudt at påtage sig opgaven vederlagsfrit

Branding via FB, vores hjemmeside, pressen

Tanker om inddragelse af Ulrikka Mokdad ifm. evt. workshop / foredrag

Ansøgning af puljemidler til financiering af jubilæets aktiviteter - her skal vi bl.a. definere formål - og vurdere hvilke fonde, der er relevante

Nanna har samtlige numre af tidligere medlemsblad for medlemmer af væveforeningen - kan vi få råd til indbinding heraf?

Der har også været talt om indramning af den fine bog med hækleprøver, doneret af Helle


Næste møde d. 11. april kl. 12.30-13.30

 


Lollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Skoleleder: Pernille Kofoed: 40858848

Telefon: Forperson: 25744421

Mail: kontakt@lollandsvaeveforening.dk

CVR: 30404688

Bankkonto; 0682-2830020819

Medlem af Fora