Nyhedsbreve

Her kan du læse de nyhedsbreve som bliver sendt til medlemmerne i ny & næ.

Nyhedsbrev August 2023

Væveforenings 40 års jubilæum en af de ting, der optager bestyrelsen meget for tiden, er planlægning af vores 40 års jubilæum næste forår.

Jubilæet er planlagt til fejring Lørdag d. 6. april kl. 10-15

Sæt allerede nu X i kalenderen - det vil glæde os, hvis så mange som muligt af medlemmer og kursister vil deltage på dagen !!!

Vi tænker, at holde åbent hus i Slemminge - med taler, udstilling og diverse workshops

Folkemødet Maribo Craft Days 2023
Væveforeningen deltager igen i år i Craft Days i Maribo.

Anne vil sidde og væve - Aase vil spinde på sin rok og Lone Ø. samt undertegnede vil tage  strikketøjet med og i øvrigt fortælle besøgende om vores dejlige forening. Men der er plads til flere af jer !!! Så tag kontakt til Sonja - evt. på tlf. 25744421, hvis du har lyst til at være med til fælles hygge og snak med gæster på vores stand, som formentlig vil findes i Apotekets mødelokaler ved SuperBrugsen i Maribo. Det foregår d. 12.-13.-14. Oktober fra kl. 10 til 17 (lørdag dog kun til kl. 13)

Foreningernes Dag i Nykøbing 2023
Væveforeningen deltager i Foreningernes dag lørdag d. 9. september kl. 10-14 - det foregår på Torvet og tilstødende gader i Nykøbing Falster, hvor alle foreninger i Guldborgsund Kommune har mulighed for at “vise sig frem” - fra foreningen deltager Aase, Pernille og Lone Ø. med strik, spinning og båndvævning

Kurser
Begge hold i Skaftevævning (dag og aften) er fuldtegnet - på aftenholdet er der 1 på venteliste. Der er endnu ledige pladser på kurset i Dragrustning - se vores hjemmeside…

Nørklegruppen
Der hygges med diverse nørklerier i vores nørklegruppe - og med så mange glade deltagere, at vi har måtte tilføje ekstra stole, for at alle kan sidde behageligt 🙂

Nytårskur
Den traditionelle nytårskur i væveforeningen forventes afholdt d. 13. eller 14. Januar 2024 og årets tema vil være “Hækling” - nærmere følger

Vigtige datoer i øvrigt
Næste bestyrelsesmøde d. 21. september kl. 16.18

Sonja Kozak Nielsen

14.08.2023

Nyhedsbrev maj 2023

Medlemmer; Vi er nu 31 væve medlemmer + 6 nørkle medlemmer
Åbent hus d. 13. maj
Vi havde et super godt “Åbent hus arrangement” - liv og god energi i huset hele dagen, hvor mange gæster beundrede vores udstilling med de mange smukke væve- og nørkle projekter. Tusind tak til alle jer, der deltog på den ene eller anden måde 🙂

Uafhentede udstillingsgenstande ligger på et bord bagerst i nørklehjørnet.

 

I 2024 vil arrangementet blive erstattet af vores 40 års jubilæumsarrangement, hvor vi tænker at holde “Åbent hus” med udstilling, workshops etc.

Dato for dette arrangement er fastsat til lørdag d. 6. april - så sæt allerede X i kalenderen !
System for opbevaring af kamme o.lign.
På oprydningsdagen forleden blev vores kamme etc. sorteret og anbragt i det eksisterende system i det blå rum - den rette plads er angivet med kridt ovenover - lad os hjælpe hinanden med fremadrettet at holde orden i dem !
Kurser
Som næsten alt andet i disse tider er også lærerlønninger steget - vi vil derfor kunne imødese lidt højere kursuspriser.

Bemærk at der nu er mulighed for tilmelding til foredrag med Ulrikka Mokdad d. 2. oktober 2023 - foredraget hedder “Den røde tråd” - fra kludetæppe til gobeliner

På skaftevæv kurserne i efteråret  er der enkelte ledige pladser på aftenholdet - dag holdet er fuldtegnet
Vigtige datoer
Onsdag d. 7. juni holder planlægningsgruppen møde vedr. jubilæumsarrangement
Sonja Kozak Nielsen, 15.05.2023

Nyhedsbrev marts 2023

Medlemmer
Væveforeningen består nu af 30 vævemedlemmer - derudover er der 7 medlemmer i nørkleklubben 🙂

Åbent Hus d. 13. maj kl. 10-15
Vi holder Åbent Hus i Slemminge lørdag d. 13. maj - samme dag som Beboerforeningen afholder kræmmermarked.

Vi prøver at gentage succesen fra sidste års åbent-hus arrangement, hvor vi havde mange interesserede besøgende.

Det er vores håb, at I alle vil bidrage med nogle af jeres færdige væve- og nørkle projekter i en udstilling, og at der vil være liv og glade dage i vores lokaler - med aktive vævere ved vævene og liv i nørklehjørnet. 

Så kom meget gerne og deltag - og vær med til at gøre dagen festlig!

Materialer til udstillingen afleveres i Slemminge senest torsdag d. 11. maj.

Vi stiller udstillingen op fredag d. 12. maj

Oprydning og rengøring i vores lokaler
Onsdag d. 3. maj kl. 12-16 giver vi den en skalle og hjælper hinanden med at rydde op på vores hylder og tager fat i støvsuger og gulvspand - bestyrelsen forventer, at så mange som muligt giver et nap med, så vores lokaler fortsat kan være rare at opholde sig i 🙂

Der er kun os selv til at klare opgaven - og hvem kunne vel også være bedre til det !?

Deltagelse i lokale arrangementer 2023
Bestyrelsen har besluttet at prioritere deltagelse i Foreningernes Dag i Nykøbing Falster lørdag d. 9. september og i Craft Days i Maribo i uge 41, for derigennem at vise flaget i lokalområdet
Lolland Væveforening - 

40 års jubilæum
Væveforeningen har 40 års jubilæum i foråret 2024 - planlægningen er så småt gået igang, og I vil høre nærmere

Væveforeningens båndvæv
Er der nogen, der ved, hvor vores båndvæv befinder sig ???

Vigtige datoer

forår 2023
Møde i jubilæum-planlægningsgruppen tirsdag d. 28. marts kl. 13-14
Plantefarvningskursus d. 15-16 april
Oprydning/rengøring i vores lokaler onsdag d. 3. maj kl. 12-16
Bestyrelsesmøde onsdag d. 3. maj kl. 16–18
Åbent hus lørdag d. 13. maj kl. 10-15

22.03.2023 Sonja Kozak Nielsen

Nyhedsbrev den 27. februar 2022

Kære medlemmer.
Vi afholdt generalforsamling i væveforeningen d 22/2, hvor Anni Kronborg trådte tilbage efter flere år i bestyrelsen, og Sonja Nielsen blev valgt ind som suppleant.
Tak til Anni for det arbejde hun har lagt i bestyrelsen.
Der er planer for nye kurser hen over året, og det kan I følge på vores hjemmeside.
Der har været god tilslutning til medlemsdagene om tirsdag, og medlemsdagene vil fra 1/3 være udvidet til hele dagen, fra kl 10.00 til ud på aftenen, som der er lyst og behov for.
Der er indrettet et lokale med bløde møbler, hvor det er muligt at sidde med strikning og broderi, eller hvad man nu har lyst til af kreative gøremål.
Vi håber der er mange der lyst til at benytte sig af de muligheder.
( Se vores hjemmeside, hvor I kan finde flere oplysninger.)
Venlig hilsen
Lena Holsko

 

Nyhedsbrev den 12. november 2021

Kære medlemmer.

Vi havde en stand i Bangs Have i forbindelse med Craft Days, og havde en del besøgende, med interesse for vores forening. Vi ønsker at komme tættere på byen til næste år, med håb om flere besøgende.

Linda har efter mange års undervisning valgt at stoppe, og vi har fundet en ny underviser som starter 1. Januar 2022. Det er Gitte, som har Møns Vævehus.

Vi har I efteråret haft 3 vævehold, men der har kun været få kursister om onsdagen, så der vil der ikke blive mulighed for at køre et hold om onsdagen i foråret 2022.

Vi har det sidste år fået nogle væve forærende, og er gået i gang med at samle dem. Der er en rammevæv, som vi ikke kan bruge, så hvis en af jer har lyst få den, kan I aftale med mig.

Vi afholder Nytårskur Søndag d 16/1 -2022, og Generalforsamling 22/2-2022.

Der har været tilfælde, hvor vinduer ikke har været lukkede og døren er også fundet åben et par gange. Vær lige obs på det.

God week-end

 

 

Venlig Hilsen

Lena Holsko

Nyhedsbrev den 22. september 2021

Kære medlemmer.
Så er der gang i vævningen igen, og der er nu 2 hold om mandagen og 1 hold om onsdagen. De andre kurser er også igang, og der er stadig ledige pladser. Der er også gang i vævningen om tirsdagen.
I uge 41 er vi tilmeldt Craft days og vi skal være i Bangs Have. Vi skal være der 4 dage, og det er fra tirsdag til fredag. Der skal foregå forskellige aktiviteter, bla udstilling og salg af vores produkter. Håber I har noget vi kan udstille og evt. sælge. Der vil også være workshop med båndvævning, spinding og filtning.
Jeg blev ringet op af en væver fra Askø, som har en 4 skaftet Glimåkre væv, med tilbehør, til salg for det lille beløb af 500kr. Hvis der er nogle der er interesseret, kan jeg være med til at skabe kontakt. Først til mølle.
Venlig Hilsen
Lena Holsko

 

Nyhedsbrev den 31. maj 2021

Kære Medlemmer.

Så er der lidt lys forude. Vi kan begynde at bruge væveforeningen igen, ju hu, og skal selvfølgelig holde corona retningslinierne.

Der er printet en vejledning ud, og den ligger i personalestuen, på vej til at blive sat op ved indgangen.

 

Turen til Møns vævehus d 19/6, bliver der ikke mulighed for at gennemføre, men vi har fået en ny dato, d 4/9. vi kan komme fra kl 13.00 og medbringe en kage, så får vi serveret kaffe.  Vi kan igen lave samkørsel fra væveforeningen, og I må meget gerne tilmelde til mig senest d 27/8.

 

Selvom væveforeningen har stået tom det sidste halve år, er der blevet meget snavset. Vi har planlagt en rengøringsdag d 18/6 kl 10 – 12, og der håber vi selvfølgelig der er mange der har mulighed for at deltage. Hvis det ikke er muligt, kan man jo tage en tørn, når man har tid.

 

Vi tilmelder væveforeningen til en bod på Maribo torv til onsdagsmarked d 28/7. Sidste år var der efterspørgsel efter vævede ting til salg, så kom endelig med noget, hvis I har noget I vil af med. Vi vil også gerne have noget til at udstille, hvis det er det I har.

 

I oktober- uge 41- er der igen Craft Days i Maribo, og der håber vi mange vil deltage, så der kan blive lidt skift i bemandingen. Anne Svendsen vil planlægge en workshop med båndvæv, og hvis der er andre der vil byde ind eller har ideer er det meget velkomment.

 

Foreningens dag i Nykøbing bliver d 11/9, og der vil det være godt, hvis der er nogle der kan deltage, og lave lidt kreativt.

 

I ønskes alle en god sommer.

 

Venlig hilsen

Lena Holsko

Nyhedsbrev den 18. marts 2021

Kære medlemmer.

Det har været en lang periode vores væveforening har været lukket ned, så vi savner at mødes, dels for at  væve og dels have noget  socialt samvær.

 

Vi har heller ikke haft mulighed for at holde vores planlagte kurser – nogle hold måtte vi aflyse og nogle hold har vi prøvet at rykke længer frem i foråret.

Vores vævekurser har vi ligeledes forsøgt at rykke, men det er nu nået så langt frem på foråret, at vi aflyser dem, og håber på der er mange der melder sig til efterårsholdene.

Der bliver også et sommervæehold i uge 29. Skynd jer at tilmelde jer, da der sidste år var rift om pladserne.

 

Pernille er blevet vores nye skoleleder, da Anne Vinter ønskede at fratræde skolelederfunktionen.

 

Generalforsamlingen er rykket frem til 20 april 2021, hvor vi håber vi kan mødes, enten i indendørs eller udendørs.

Nytårskuren er udsat til en forårs/forsommer kur, som vi vil planlægge når det bliver muligt at mødes.

 

Vi har fået en ny computer, ansøgt om tilskud i fora, og fået et godt tilskud.

Guldborgsund kommune er med i et projekt, REN Natur. Man kan samle skrald en halv dag, på en planlagt rute, og få et sponsorat på 3000kr. Det har vi tilmeldt os, så må vi se om vi kommer med i opløbet. Vi får besked i løbet af 4 uger.

 

Jeg håber I alle har det godt, og glæder jer til samfundet kan åbnes lidt mere op, når det altså er forsvarligt.

 

 

Venlig Hilsen

Lena Holsko

Nyhedsbrev den 12. februar 2021

Kære alle medlemmer.

Vi glæder os nok alle til at komme i gang i Væveforeningen igen. Vi håber vi kan starte næste måned, både kurser og de væve medlemmerne arbejder på, men vi må følge de udmeldinger der kommer fra regeringen. Linda har været fleksibel og kan rykke kurserne lidt, og Lizzie har rykket sit taskekursut til 10-11 april.

Generalforsamlingen er rykket til 23/3 kl 19.00, og hvis det ikke kan lade sig gøre, må vi se om den skal rykkes yderligere, eller afholdes virtuelt.

Der er stadig enkelte der mangler at indbetale kontingent, så det vil kasseren gerne have på plads.

Håber I alle er ved godt mod, trods den lange nedlukning. Der er da også lidt lys forude med vaccinen.

 

 

Venlig Hilsen

Lena Holsko

 

Nyhedsbrev den 12. december 2020

Efter et hyggeligt bestyrelsesmøde med julegodt og nye flette teknikker til julehjerter, har vilidt nyt vi vil dele med jer.

Nytårskur bliver i 2021 til Forårskur. Lørdag den 27. marts fra kl 10-13 og derefter vores dejlige fælles buffet. Vi har inviteret Brodøsen, Bettina Andersen, til at komme og lege med os.

Generalforsamling har vi også valgt at flytte, så den afholdes torsdag den 02. marts kl. 19.

Kursusprogram, forår 2021, er takket være Anne Vinter, er fyldt med spændende nye, samt

gamle tiltag. Tjek det hele ud på vores hjemmeside.

Psst….hvis du skal gå til vævning i foråret, skal du skynde dig at tilmelde dig. Også på vores

hjemmeside.

Som i alt andet gælder det selvfølgelig at Corona kan flytte alting i den nærmeste fremtid.

I vores hvide lokale står der nu 2 reoler med 24 stof skuffer. Du bedes tage en i brug til dit

grej og garn med videre og skive en mærkat (som ligger ovenpå) med dit navn og sætte på.

Det var alt for nu.

Med hjertelige ønsker om en glædelig jul og god ankomst til 2021. Lad os håbe at det bliver

lidt bedre end dette år.

Nyhedsbrev d. 27.09.2020

Vi har nu fået et overblik over alle vævene i foreningen for sæson 20/21. Og der er 6 væve, som medlemmerne kan væve på, enten sammen eller alene. Det skal aftales med Lena. Tlf. 61770809. Anne V. har sat Lindas klapvæv op, så vi kan have den med på diverse steder og vise arbejdet frem.

Det sker blandt andet på ”Crafts Days” i Maribo i uge 41. Onsdag & torsdag, fra 10 til 17 og fredag, fra 10 til 14, er vi så heldige, at være med på et minimarked i Bangs Have. Restauranten tilbyder også kaffebord, så vi passende også kan støtte dem.

Så kom og vær med og giv, igen, Lena besked, om du har noget vi må vise frem eller sælge (prismærker er i så fald vigtige). Det kan lægges i det lyserøde rum i vores lokaler.

Se evt. mere på https://maribocraftdays.dk/maribos-haandarbejdsbutikker/

Vores flotte kursusprogram kører fint med hensyn til tilmeldinger, men som sædvanligt, har vi stadig pladser på diverse korte kurser;

Pileflet, januar 21. Korssting, november 20. Båndvævning, oktober 20.

Plantetryk, oktober 20. Sammenhæng i skafterne, oktober 20.

Plantefarvning, november 20. Spindekursus, november 20.

Husk at sige det videre til Gud og hver mand. Og hvis der er problemer med tilmelding, så kontakt Anne V. Tlf. 60834944

Trods at alle odds er imod at være for tæt for tiden planlægger vi stadig ture.

D. 17.10. mødes vi på Sakskøbing Station kl. 12 og tager til Køng Museum, entrebillet 40 kr. og kaffe/te til 25 kr. Medtag gerne selv proviant.

Vi deles om biludgifter. Tilmeld dig til Anne V.

Endnu ikke fast sat dato for en forårs dagtur til Sydfyn, hvor der er mange spændende vævere at besøge. Anne V. pønser på en tur til Bornholm, mere information senere. Samt en forårstur til Fejø, hvor Hanne Humles får er blevet klippet. Og i støbeskeen er også et debatskabende arrangement om billedvævning med Ulrikka Mokdad.

Det var alt for nu. Forsat godt efterår.

Den 31.08.2020

Om vore kurser efterår 2020

Først en super god nyhed og det er at der er fuldt hus på LIndas kurser i skaftevævning mandag formiddage og mandag aftener. Det starter allerede mandag den 7. september.

Så en lidt trist nyhed, og det er at vi har måttet flytte Marianne Thiims kursus: Design og sy af stof du selv har vævet frem til påsken 2021, grundet “kun” 3 tilmeldinger, og det er er ikke nok til at gennemføre kurset. Mere information kommer om dette.

Men SÅ har vi den super gode nyhed at vore to debataftener om henholdsvis Brikvævning og Kvinden i middelalderen (og naturligvis hendes tøj og hvordan hun fremstillede det) er GRATIS at deltage i, idet de er arrangeret under aftenskolens såkaldte 10% pulje og Gulborgsund Kommune betaler det fulde beløb til lærere med mere.

Det er henholdsvis onsdag den 9. september og onsdag den 23.9. Du kan læse mere på hjemmesiden (men tilmeldingsfristen passer ikke, det er bare svært at ændre indhold på hjemmesiden).  Grundet corona er tilmelding HELT nødvendig og det kan ske via hjemmesiden (hvis det virker) eller til Anne Vinter på sms 60834944. Det bliver to mega spændende aftener.

Kurset i brikvævning afholder vi allerede den sidste weekend i september. Måske kender du nogen, der kunne have glæde af at lære dette smukke håndværk?  Det er Ulla Gerner Lund, der underviser, hun er mega dygtig og noget af et navn inden for disse kredse. Læs mere på hjemmesiden og sms til Anne Vinter på 60834944, hvis du har spørgsmål.

Generelt har vi mange korte kurser, hvor der stadig er pladser. Så sig det vidt og bredt og tilmeld dig selv ;o)

Medlemstur til Køng Museum lørdag den 17. oktober.
Vi mødes på Sakskøbing Station kl 12 og kører i biler - fælles eller hver for sig - til Køng Museum, hvor der er en spændende udstilling “Tekstiler og Tryk” med de to vævere Jette Nevers og Annette Holdensen. Hver enkelt betaler selv entre til museet og i de fælles biler deles vi om udgifter til benzin.
Tilmelding til Anne Vinter på sms 60834944

En sidste VIGTIG ting; Vi har en plan om at finde frem til så mange Facebook profiler, der henvender sig til beboerne i byerne på Lolland og på øerne omkring.

Så vil DU finde profiler på din by, evt. flere. Og sende til Pernille; pernille.perkof@gmail.com 

Den 18.06.2020

Kære medlemmer.

Vores forening sprudler af energi, trods Coruna & sommervejr. Vi har fået gjort en grundig rengøring i vores lokaler & det er dejligt. Nedenfor præsenterer Anne V lidt af det som sker i nær fremtid.

 11. juli: Medlemstur til Køng Museum, Der er en spændende udstilling, som vi er nogle stykker der gerne vil se - og der er plads til flere. Vi kører sammen i bilerne, dem der vil, og vi overholder i øvrigt alle Coruna regler.  Entre betaler man selv, kr. 40 og man kan også købe kaffe/kage i deres cafe til 25 kr. Man kan også tage en kaffekurv med selv.  Vi regner med at være i Køng ca. kl 13.  Kontakt Connie Rasmussen (25773404) eller Anne Vinter (60834944) for koordination af samkørsel

22. juli: Væveforeningen deltager i Markedsdag i Maribo med en bod. Kontakt Lene Holsko (61770809) hvis du vil være med til at stille boden op, tage boden ned, har noget du gerne vil udstille, noget du gerne vil sælge eller noget du gerne vil arbejde med (spinde, strikke, båndvæve osv.)

Uge 41: Lena med flere arbejder på at vi igen i år kan deltage i Maribo Crafts Uge, Kontakt Lene hvis du har noget du gerne vil udstille eller sælge og i det hele taget hvis du vil være med. Alt tæller, det kan være en time og det kan være alle 5 dage.

Sommerkursus i skaftevævning 6 - 10 juli er fyldt op, HURRA!! - men måske kommer der et afbud, hvis du vil på venteliste

Efterårets kurser er planlagt og kommer stille og roligt på hjemmesiden. Følg med dér.

Ud over skaftevævning med Linda mandag formiddag og aften har vi kurser i
Design og sy af stof du selv har vævet
Plantefarvning
Brikvævning’
Båndvævning
Syning af tasker i skind
Syning af tasker i genbrugs materialer
Broderi - kreative korssting
Spinding
Weavepoint
Sammenhæng i skafterne - en teoridag om hvordan skafter, strammer og bindingsmønster hænger sammen
. og til januar kommer Steen Madsen igen med pileflet

 

HUSK AT DU SKAL TILMELDE DIG OG BETALE FOR KURSER I FORENINGEN VIA VORES HJEMMESIDE; www.lollandsvaeveforening.dk 

Nyhedsbrev d. 26.03.2020

Kære alle
Sikke tider vi er i. Håber I har nok håndarbejde derhjemme, for vi
fastholder lukning af vores lokaler til efter påske. Som
myndighederne anbefaler.
Det vil sige at vi skal finde ny rengørings dag, som jo var aftalt til
på tirsdag.
Der er stadig 2 gange væveundervisning tilbage og de vil blive afviklet i
april eller maj afhængig af hvordan det hele ser ud til den tid.
Vi ses på den anden side og pas nu godt på jer selv og hinanden.


Nyhedsbrev d. 13.03.2020

Kære medlemmer

Lollands Væveforening følger myndighedernes anbefalinger & lukker vores lokaler og aktiviteter ned i 14 dage, til og med d. 29. Marts 2020. Derfor er taskekursus, som skulle være her i weekenden aflyst og flyttet til weekenden d. 09. & 10. Maj 2020. Tak Lizzie.

Mandagsvævning og tirsdags medlemsdage er også aflyst i denne periode. Forhåbentlig får væveholdene en ekstra dag med Linda i april, vides ikke for nuværende.

Absolut ingen kan være interesserede i at blive smittet med Corona og heller ikke være med til at sætte sygehusvæsnet skak mat, fordi for mange bliver syge på en gang, så det er vigtigt, at vi alle følge myndighedernes vejledninger.

Når dette forhåbentlig er vel overstået om 2 uger (ingen ved det) har vi aftalt en forårs rengørings dag d. 31.03. kl 13. Vi hygger med kage og kaffe efterfølgende.

Vi er nu kommet på FORA´s kursus-tilmeldings program, jubiiiii. Det vil sige at ALLE fremover skal derind og tilmelde sig & betale vores kurser, find link ”kurser” på vores hjemmeside. Vi tager forbehold for begynder fejl og vil meget gerne have besked, hvis du finder nogen. Giv besked til vores nye kursusleder Anne Vinter; 60834944 men helst til mail; moloney@fejoe.dk Har du ikke mulighed for det, skal tilmeldingen aftales med Anne Vinter.

Og så fik vil endelig Susanne Kjær i hus med alt hvad der har med kassér jobbet at gøre. Så skal I have fat i hende er det på mail; sussannekjaer26@gmail.com

Fremover vil dette nyhedsbrev også findes på vores hjemmeside, plus dem der er udsendt i 2019.

Vi ses om 14 dage, pas godt på jer selv & hinanden i mellemtiden.

Mvh. bestyrelsen, skrevet af Pernille

Nyhedsbrev fra Lollands Væveforening d. 9. Januar 2020

Husk, det er på søndag, den 12 januar kl 10, at vi holder den traditionsrige nytårskur for medlemmer.
I år skal vi væve bånd. Medbring garnrester fra dit sidste viskestykke projekt, et bælte + en ret mad til buffeten. Foreningen giver drikkevarer. 
Helle demonstrerer båndvævning på en båndvæv. Anne viser på en spjældvæv.
Spjældvæve kan lånes på dagen, og kan købes for 100 kr. Ingen tilmelding, bare kom.

Og det er igen tid til at betale kontingent, 700 kr. for 2020 på Bankkonto 0682-2830020819. Tekst: dit navn + kontingent.

Der er stadig er par ledige pladser på Lizzie´s fantastiske taskekursus, som afholdes lør og søn d. 14. & 15. Marts.

Og så en reminder om at den ordinære generalforsamling i år bliver afholdt d. 04. Februar kl. 19. Foreningen byder på ostebord og drikkevarer. Indkaldelse følger snarest.

Nyhedsbrev fra Lollands Væveforening d. 24. september 2019

Mandag d. 07. Oktober efter formiddagskurset, mel. Kl. 14 & 18, samles vi og cleaner vores lokaler. Der skal ryddes op, støves af og støvsuges. Kl 17.30 spiser vi pizzaer efter endt dont. Maden betaler foreningen.

I uge 42 er vi med i en udstilling i Vestergade i Maribo. Vi anvender de samme ting, som lige nu udstilles på Nysted Bibliotek. Det foregår i et stort butikslokale, sammen med mange andre tekstilhåndværkere med mere. Det ville være så godt, hvis nogen af jer ville bruge et par timer på at være til stede i åbningstiden. Henvend dig til Lena Holsko; lena@holsko.dk

Onsdag d. 06. November får vi besøg af Vibeke Lindhardt, som vil lave et debatskabende foredrag om bispekåber. Mere information senere.

Vi har stadig enkelte pladser tilbage på Lizzies taske kursus, samt på Bodil Nielsens kursus i specielt genbrugs skind og pels (plus nyt), se mere på vores hjemmeside.

Til alle som væver, men ikke går på kurserne. Husk at der fra årsskiftet skal indbetales 50 kr. pr. halvår pr. væv for materialer.

Overfør beløb til konto; 0682-2830020819. Tekst; Dit navn + væv.

Fortsat godt efterår

Sommer Nyheds brev fra Lollands Væveforening 26.06.19

Her kommer lige en kort beskrivelse af hvad der sker i vores skønne forening & lidt om hvad du kan gøre.

Kurser Alle efterårets og nogle forårs-kurser kan nu findes på vores hjemmeside. Husk at tilmelde dig. I løbet af efteråret bliver kursus tilmelding elektronisk på hjemmesiden. Det glæder vi os til ;o)

Lokalpuljen Lena & pernille skrev ansøgning, på opfordring fra FORA. Og vi har fået en bevilling på Kr. 13.200, som er givet til at købe speciel lamper til de store væve.

Bod på onsdagsmarked i Maribo D. 10. & 17. Juli, mellem kl. 10 & 17,  er vi at finde i bod på torvet i Maribo. Lena er torveholder. Og det ville være godt både med selskab på dagene, men især arbejder, som kan vises frem og give blikfang og evt. sælges. Og rigtig gerne ting med fejl, så alle ikke tror at vi er verdensmestre ;o)

Åbent Hus/Åbne Atelier Igen i år har vi tilmeldt og givet tilskud til Guldborgssund Kommunes Kunst

Arrangement. Og igen i år er det den 10. & 11. August. Mellem kl. 10 & 17.

Vi i bestyrelsen er selvfølge ansvarlige for dagene, men kom endelig og arbejd, og tag igen diverse med som kan vises frem. Og ikke mindst; RYD OP rundt omkring din væv, så lokalerne fremstår rimeligt.

Udstilling på Nysted Bibliotek i hele september. Her er det Ruth som samler udstillings ting. Pernille & Ruth står for opsætning og nedtagning af udstillingen.

Foreningens dag i Nykøbing d. 14. September fra kl. 10-14 tilmelder vi os en bod, og foreløbig har Lena & Pernille besluttet at vi vil sidde og båndvæve. Men kom meget gerne med.

Foredrag d. 06. November kommer Vibeke Lindhardt og giver et foredrag om bispekåber. Vi vender tilbage med praktiske oplysninger senere.

Bøn HUSK at trække gardiner for, når du forlader lokalerne, garnerne falmer i solen. Linda er i gang med at sy nye gardiner.

Kontaktoplysninger:

Anna Olsen, 61384300, afo@waoomail.dk

Lena Holsko, 61770809, lena@holsko.dk

Ruth Felbo, 30956076, ruth.felbo@gmail.com

Og nu er det nu, at du finder kalenderen frem og får noteret alt det spændende. Vi håber I vil være med til

at fremme og oplyse om vore forening, så vi kan får flere kursister og medlemmer.

Og ha så en vidunderlig sommer.

På vegne af bestyrelsen

Hilsen Pernille Kofoed

  

 

 


Lollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Skoleleder: Pernille Kofoed: 40858848

Telefon: Forperson: 25744421

Mail: kontakt@lollandsvaeveforening.dk

CVR: 30404688

Bankkonto; 0682-2830020819

Medlem af Fora