Mødereferater 2020

Referaterne ligger med de nyeste øverst.

Referat bestyrelsesmøde væveforening onsdag d 9/12 -2020


1. Økonomi. Der er lidt uoverensstemmelse mellem ASA og kassererens indbetalinger omkring kurser dette efterår. Det er ikke noget problem, blot en opgave, der skal rettes op.Der
er lavet 4 sæt skafter og tramper til en af foreningens væve (nr. 7). Materialepris 500, Annes mand har lagt ud. Afregnes med kasserer.
Der bliver betalt ca. 20.000 her i december 2020, dækker efterårets undervisning + kursusleder hele året.

2. Kursusprogram forår og sommer.

Anne V har planlagt et flot forårsprogram. Vi putter ikke mere på nu, men vil opfordre den nye kursusleder til at arrangere plantefarvning hos samme som sidst. Spinding gerne igen til efteråret. Resten af året overlader vi til den nye.

3. Skoleleder, og herunder mail fra Chriss

Vi har set kopi af svaret fra Chriss/Fora fritid. Vi vil hellere have vores egen skoleleder. Og har i går haft samtale med en kvalificeret ansøger., som kender ASA systemet. Vi tager den nye skoleleder med til bestyrelsesmøde i januar.

4. Generalforsamling. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen ligge i februar. Det kan vi ikke i forhold til de nye corona restriktioner.

Så vi flytter generalforsamlingen til tirsdag den 2. marts 2021.I indbydelsen vil vi opfordre til at medlemmerne medbringer masser af hjemmevæv. Bl.a. har vi en plan om at hele gangen skal være fyldt op med håndvævede viskestykker på hver eneste knage.

6. Evt.

Lena har fået en henvendelse fra en på Sydfalster, der vil forære os en skaftevæv og en opretstående billedvæv. Lena henter det i morgen.

Vi er blevet bedt om at deltage i "Galleri Lille Slemminge"s udstilling af keramik. Det vil vi gerne. Lena kører nogle ting derud, som hun har fået fra nogle medlemmer og skriver om det på vores Facebook side.

Næste møde, hvis ny skoleleder kan, onsdag den 20.januar 2021, kl. 16 (Reservedato 21/1)

 

Referat af Bestyrelsesmøde 17-11-2020 

Tilstede: Lena, Susanne, Pernille, Annie, Anne, Birthe.
Afbud: Åse1

) Økonomi: Susanne: Det ser generelt pænt ud: 63.000 i banken.
Der er dog også store regninger, der kommer snart: Husleje (godt 10.000),
der skal returneres for ikke-afholdte kurser (ukendt beløb), vi har bestilt en støvsuger til ca. 1.200, der er bestilt en reol til kæppe kamme m.m. til ca. 5000, samt der skal betales lærerlønninger.

2) Kurser: Planteryk og plantefarvning vil vi gerne igen, gerne snart.
Og Lissis taskekursus gerne forår.
2 x sommerkursus med 2 niveauer??
Herfra Anne V. med på telefon med medhør:
Anne oplyser at forårets kurser er planlagt.
Vedr. pileflet i januar med Steen, gymnastiksalen er reserveret.
Der er en liste med elever fra forrige pilefletkursus, som gerne vil have besked ved næste kursus.
Anne V gensender oversigten over forårets kurser. + ASA-materiale.
Vi aftaler at evaluere på alle kurser, så der fremadrettet kan planlægges eventuelle ændringer.

3) Ny skoleleder
Anne V stopper som aftalt 31/1-21. Aflønnes for de kurser, der er gennemført t.o.m. den dag. Det var samme måde ved forrige skift.
Mailkorrespondance mellem Lena og Chris/Fora-fritid, som har tilbudt at lave den administrative del af kursuslederens arbejde mod en del af lønnen. Vi vil hellere finde en anden løsning med en kursusleder, der kan det hele. Anne spørger I.B. om hun vil. Vi skal beholde vores identitet. Bestyrelsen er nødt til at finde kurser til sommer og efterår, da den ny først starter 1. februar.

4)      Hjemmeside og Facebook: Intet nyt.

5)      Nytårskur: Vi har udsat nytårskuren pga. Corona. Ny dato er 28 marts 2021.
Det bliver brodøsen Bettina Andersen med groft broderi og farver.

6) Generalforsamling: Onsdag den 10. februar 2021 kl. 19. (tilføjet senere: Ændret)
Folk opfordres til at medbringe hjemmelavede ting til fremvisning.

7) Evaluering af Craft days:
Det var nogle hyggelige og aktive dage i Bangs have. Vi havde flere aktiviteter (spinding, skaftevæv og båndvæv) samt en masse udstillede medlemsarbejder. Enkelte ting til salg. Der var en del besøgende de første dage, hvor der også var andre foreninger i huset. Sidste dag var lidt død. Lokalet var fint, og vi følte os velkomne.
Der var sat en dame fra "Green hose" i entreen til at fortælle, hvor de forskellige udstillere var. Det havde være meget bedre med et skilt, for hun svarede kun dem, der direkte spurgte, og hun var der ikke den sidste dag. Vi kunne selv have lavet et skilt, for vi opdagede det undervejs. Det gør vi bedre til næste år.

8) Eventuelt: Næste møde onsdag den 9-12-2020 kl. 16.
Emner: Kursusleder, kursusprogram forår og sommer. Julehjerteflet i væveteknikker, Anne S medbringer materialer og skabeloner.

 

Bestyrelsesmøde Den 22. september kl. 1900.

Der var afbud fra Susanne og Anne Svendsen.

1.     Økonomi – medlemmer: der er pt. Kr. 57.000, - på foreningens konto. Der mangler at blive betalt de sidste lamper til vævene, kr. 3.000. Der er taget beslutning om at der skal indkøbes en ny printer, hvis den som stor i vores rum ikke kan repareres. Ligeledes skal der indkøbes en støvsuger. Dette vil Birthe gerne tage ansvar for, og det gøres efter aftale med Lena.

Vedr. DK Host master: der skal ændres kontaktperson til Susanne og dette skal Susanne gøre! Der er på kontoen penge til reoler, et ansøgt og modtaget beløb. Disse reoler vil Lena bestille, leveret til vores lokaler.

2.     Der er ved at blive indhentet Facebook adresser på forskellige byer, som pr. gruppen vil sørge for at foreningen bliver medlem af. Kom gerne med forslag –

Pr gruppen har fordelt opgaver og ansvar på denne måde: Hjemmeside       Anne S. og Pernille

Facebook             Anne V. og Anne S.

Asa                      Anne V. og Pernille

Det første væve portræt er lagt på nettet.

Der er udsendt pressemeddelelse på kurser

9 deltog på foredragsaften på Middelalder Centeret, næste foredrag er udsendt.

6 tilmeldt brikvævning den 26/9-20.

3 tilmeldt broderi

                                                                                                   

3.     Ny skoleleder skal være med medlem af bestyrelsen, eller deltage i bestyrelsesmøderne.

4.     Craft Days i Maribo – Lena har rykket ansvarshavende for hvor i Maribo vi skal være den 7 – 10 oktober. Der er intet fastlagt endnu, men det kunne enten være Brugsen eller Maribo Søpark. Vi har fordelt dagene imellem os. Vi sætter op den 7. kl 8 00 og de andre dage skal vi være til stede fra kl. 10 – 14

5.     Varmepumpen på i huset er lavet, de sidste lamper er sat op, der er rykket GBS-kommune for opsætning af flere stikkontakter, så vi kan komme af med de mange forlængerledninger. Linda og Lena har sammen fordelt vævene mellem kursister og medlemmer.

Næste bestyrelsesmøde af den 16. november kl. 16 00.

Den 24. august 2020.

Der var afbud fra Anne S og Åse.

Økonomien er ok, dog skal der måske tilbagebetales penge for de kurser som ikke blev til noget. Der er stadig 25 betalende medlemmer i foreningen. Vores kasser har problemer med E-Boks adgang Pernille vil hjælpe med dette.

Kurset design og sy er aflyst - ny weekend kommer i foråret.

Der er mange tilmeldte til vævekurser i efteråret, dejligt, måske skal man overveje hold for begyndere og øvede? Folder med en års- oversigt blev forslået. Da vores nuværende skoleleder Anne V. har opsagt sin stilling pr. 1. februar 2021, skal vi finde en ny – kom med forslag.

Beslutning om anvendelse af de mange væve er besluttet som Lenas forslag. Dvs. at Lena og Linda aftaler dette, og Lena laver en oversigt.

Pernille sender brochure og liste med over kurser til Birthe, som hun kan printe.

Birthe har lovet at lave sedler til de enkelte væve som viser, hvem der væver, i hvad og til hvad, og med dato for start.

Anne S, har undersøgt omkring at holde åbent hus sammen med andre som har aktiviteter i huset. Det ville være dejligt hvis Anne S vil være tovholder på dette.

Forslag om at finde de forskellige byer på facebook og ønske medlemskab, så vi også her, kunne dele foreningens hjemmeside og udbrede kendskabet til væveforeningen.

Evaluering på onsdags marked i Maribo – det er et stort arbejde at stille op, og der mangler flere ting til salg. Der må meget gerne være flere som vil hjælpe med dette.

Et mål for foreningen kan være at få flere aktive medlemmer gennem at større synlighed i det omfang vi kan magte det.

Referat af Bestyrelsesmøde d 11/5-2020 

Referat skrevet og udsendt 25/5-2020 af Anne Svendsen. 

1.       Økonomi og medlemmer:
Der er pt 25 betalende medlemmer. Vi har ca. 35.000 kr. i banken, inklusive forudbetalt taskekursus (Corona-udsat til efteråret). Så umiddelbart kan vi køre et økonomisk ”normalt” år.
2.       Samtale med skoleleder via Skype:
a) Skoleleder-kurser i ASA. Har ikke været afholdt af FORA pga. Corona. Det er uheldigt, da det er et helt nyt system.
b) Bestyrelsen forslår skoleleder Anne V, at alle kurser lægges på hjemmesiden, dog med forbehold for Corona-aflysning.
c) Vedr. sommerkurset: Prisen beregnes på, at der kan køres med 6 elever = 1350 kr. pr elev.
Generelt er vi nødt til at lade kurserne koste det, de koster. Vi vil højst have 8 deltagere.
d) Anne V er godt klar over, at der er en overvægt af kurser i efteråret, det skyldes bl.a. det udsatte taskekursus.
e) Pressemeddelelse, især om sommerkursus: Vi lader væveforeningen stå som afsender på PR-meddelelse, som skrives af PR-gruppen og der sendes kopi til bestyrelsen.

3.       Aktiviteter, langsigtet plan, markeder, foreningernes dag, udflugter:
a) Åbent hus-dage, ikke realistisk p.t. pga. Corona.
b) Guldborgsund ”åbne atelier-døre” aflyst pga. Corona. (vi ville ikke deltage alligevel).
c) Foreningernes dag: lørdag den 12. september kl. 10-14 i gågaden, Nyk. F.: Ja tak, evt. også en i Sakskøbing (Turistforeningen). Vi skal finde deltagere og hvad der skal med. Alle medlemmer er velkomne til at deltage.
d) Lena har været til et møde hos Sakskøbing turistforening om samarbejde mellem foreninger, så arrangementer ikke lægges oveni hinanden, samt nogle planer om ”byens hus” og en ”byens portal”
Generelt vil vi gerne være aktive og synlige.
e) Lena og Pernille deltager i Maribos ”onsdagsmarkeder i juli” den 22/7-20. Flere er velkomne, og medlemmerne må gerne aflevere salgsvarer og pynt.
d) Anne V nævner (under pkt. 2), at der er en dame på Fejø, der har spelsau får. Vi nævner muligheden for en udflugt, evt. på klippe-dato. Og evt. med oplæg til et foredrag om uld og uldens egenskaber og sortering, hvis hun vil/kan.
e) Vi vil gerne deltage i ”Garn og Tråd” på Nakskov bibliotek (november??) spørg Lolland kommune.
f) Årshjul: Vi vil så gerne lave en planlægning, der går længere frem.

4.       Pjece med rettelser: Pernille har lavet et fint udkast/layout til brochure med diverse rettelser. Eventuelle flere rettelser skal sendes til Pernille. Der bliver snarest trykt ca. 50.

5.       Anvendelse af vævene til kurser og medlemmer. Lena har lavet et forslag. Emnet genoptages på næste møde.

6.       Ansøgning om tilskud:
a) Lena har søgt lokalforeningspuljen om tilskud til projektor og computer.
b) Anne søger Nordea fonden om penge til en smal 8-skaftet væv. Så vi kan have avancerede vævninger med på udstillinger. Den skal være så smal, at den kan komme ud ad døren, opsat. Og køres på en almindelig trailer.

7.       Rengøring. Ny dato: tirsdag den 26/5 kl. 10.

8.       Mailadresser. Vi skal have tjekket at alle medlemmers mailadresser er korrekte. F.eks. ved at folk, der ikke betaler kontingent bliver ringet op og spurgt om mailadressen passer.

9.       Evt. Anne S. sender referat af PR-gruppens internet møde til resten af bestyrelsen.

 

Referat af bestyrelsesmøde.
10-3-2020 kl. 21.30 i Slemminge.
Referent Anne Svendsen.
Til stede:
Lena Holsko, formand
Susanne Kjær, kasserer
Annie Kronborg, best. medl.
Pernille Kofoed, webmaster
Åse Eriksen, suppl.
Birthe Ludvigsen, suppl.
Anne Svendsen, sekretær
Anne Vinter, skoleleder (Via skype til Fejø kl. ca. 19.30 til 20.00)
Fraværende: Ingen
1: Økonomi, herunder NemID, e-Boks, mail:
a. Vi er p.t.30 medlemmer, hvoraf et par stykker ikke har betalt, så det kan blive lidt færre. Det er et par stykker mindre end sidste år. Vi håber at få et par nye medlemmer i løbet af året, lige som sidste år. BM, der var ny fra sidste år, har meldt sig ud igen, synes ikke hun fik information. Det gav anledning til en snak om vigtighed af at vi har de rigtige e-mailadresser, og om vi skal ”nurse” nye medlemmer lidt mere. Se under evt. vedr. informationsbrev til nye medlemmer.
b. Fra i dag har Susanne fuld adgang til bank m.m., så Annie kan slippe for at være mellemmand.
c. Vedr. mailadresser: Pernille opretter en fælles e-mailadresse, der skal hedde kontakt@lollandsvæveforening.dk. Når det er sket, og den er på hjemmesiden, sletter Anne S alle vores private e-mailadresser fra hjemmesiden, så vi ikke er så udsat for spam og det der er værre. Anne finder ud af hvordan man videresender post fra den fælles mailadresse til formanden, så hun får dem i sin private mailboks. Så videresender Lena til rette vedkommende. Der oprettes også en e-mailadresse til skolelederen, formentlig kursus@lollandsvæveforening.dk
d. Vi har fået nøgle retur fra Hanne H, hun donerer sit depositum til foreningen, tak.
2.Skoleleder, kurser og foredrag: (Anne V med via Skype).
Anne V havde udsendt et spændende og varieret forslag til kursusprogram 2020/21. Med de ”sædvanlige” kurser: skaftevævning, genbrugsskind, pileflet, og taskesyning. Og en masse nyheder: Sommerferieskaftevævning, broderi, plante/indigofarvning, planteaftryk, teori om sammenhængen mellem mønster og væv, weavepoint, redesign og syning af nyt af gammelt, vævestrik, båndvæv, broderi inspiration, og grønlandsk perlevævning. Derudover et debatskabende foredrag om, at både normale og krøllede hjerner har godt af at ”nørkle”. Samt noget foredrag om de materialer, vi væver med, f.eks. eksempel uld. Det kunne udmøntes i et foredrag om middelalderdragten.
Vi har jo lyst til at ”tage hele pakken”. Men enes med Anne V om at hun skal koncentrere sig om de faste kurser, (igen mandage), sommerkursus i skaftevæv (uge 28/2020), genbrugsskind (er aftalt til 31/10 og 1/11), broderi er aftalt til 8.november), væveteori, weavepoint, (de to teoriemner kan evt. afholdes på de skaftevævsundervisningsfrie mandage i efteråret), pileflet (januar) og taskesyning (marts?). Men alle de spændende nye forslag må ikke glemmes. Undervejs foreslår Birthe ”syning i hjemmevævet stof”, der er enighed. Nok bedst sidst på sæsonen.
Vi skal tænke over spændende emner til foredrag, som på den ene side handler om vævning/tekstiler. Og på den anden side henvender sig til en bredere kreds end vores egne medlemmer.
3: Info om tilmeldingssystem – ASA:
Vi vedtog sidste år at ofre lidt penge på at få et tilmeldings-og betalingssystem på hjemmesiden. Det er nu installeret, så man kan melde til kursus og betale i et hug, lige som på en netbutik. Samtidig bogfører det indbetalingen, da vi også er gået over til det regnskabsmodul, FORA har.
Pernille demonstrerede det, og det virker. 
Det vil lette flere administrative opgaver, og forhindre glemsomme personer i at melde sig til et kursus, og så hverken betale eller komme.
Til gengæld er den gamle praksis med, at hvis man ikke melder fra mandagskurserne, så er man automatisk med næste år, død. Der SKAL meldes til via hjemmesiden. Kan også gøres fra en mobiltelefon, (Så kan vi også hjælpe de IT-løse på stedet).
4: Nyt fra FORA og Guldborsund Kommune:
FORA afholder landsmøde i maj. Hvis Anne V eller bestyrelsesmedlemmer vil deltage, kan de undersøge prisen for deltagelse, overnatning og transport, så vi har et beslutningsgrundlag til næste bestyrelsesmøde.
2. oktober er der kulturnat i Nykøbing F. Vil vi med? Formentlig ikke, så vil vi nok hellere deltage i foreningernes dag.
5: Ansøgning om penge fra FORA:
Lena søger om hjælp til en bærbar computer og en projektor. (den gamle computer kan ikke mere).
6: Evt.
a. Vores folder er nu med endnu flere forkerte oplysninger. I stedet for at få professionelt tryk af 1000 brochurer til et par 1000 kr., og så senere smide de 900 ud, vælger vi at printe selv. Birthe vil godt printe den hos Døllefjelde Maskinstation. Pernille skriver rettelserne og laver en PDF Fil.
b. Suppleanterne skal have samme post som resten af bestyrelsen.
c. Velkomstbrev, både i papir- og hjemmesideudgave. Anne S udarbejder forslag til næste møde.
d. Indmeldelsesformular, og så papir- og til hjemmeside, Anne S laver forslag.
e. I lørdags var der fugleudstillling i gymnastiksalen. Med avisomtale og flag ved vejen. Det vil være meget nemt at lave åbent hus i væveforeningen samtidig, når der er arrangementer. Anne S undersøger hos kommunen, om vi kan få besked, når de låner salen ud til ”den slags”. Vi deltager nok ikke i ”åbne atelierdøre” til august. Det er bedre at have åbent i vinterhalvåret, når vævene er fulde.
f. Lena spørger om der er store emner, bestyrelsen skal arbejde med i år. Vi aftaler at ved næste bestyrelsesmøde lægger vi en plan for, hvilke markeder o.l. vi vil deltage i i løbet af sommeren, så medlemmer kan vide det i god tid. Og så ryger vi (igen) ind på emnet om at have væve nok til medlemmernes fællesvæve. Vi prøver at løse udfordringen, vi har et par forslag, vi arbejder med.
g. RENGØRING TIRSDAG DEN 31/3 KL. 13 – 17. Lena bager kage. Alle medlemmer opfordres til at deltage.(tilføjet senere: aflyst pga. Corona/anne) 
7: Næste møde
Mandag den 20. april kl. 19.00

Referat af Konstituerende bestyrelsesmøde.
4-2-2020 kl. 21.30 i Slemminge.
Til stede: Lena Holsko,Susanne Kjær,Annie Kronborg,Anne Svendsen,Anne Vinter(skoleleder).
Fraværende:Pernille Kofoed

1: Konstituering
Formand: Lena Holsko
Kasserer: Susanne Kjær
Sekretær: Anne Svendsen
Webmaster og PR: Pernille Kofoed
Bestyrelsesmedlem: Annie Kronborg

2.Regnskab:
Overlevering fra Annie til Susanne er i gang. Ting tager tid. Indtil Susanne har adgang til bankkontoen, betaler Annie regninger. Men der bogføres ikke, før Susanne har adgang til det.
Vi har p.t. 33 medlemmer

3.Skoleleder og kurser
a. Anne V indberetter vedr. 2019 til kommunen inden 15/2. Anna hjælper gerne.
b. Anne V har fået udleveret diverse papirer vedr. jobbeskrivelse m.m. AV bemærker, at hun ikke, som det står i standardjobbeskrivelsen, deltager fysisk i alle bestyrelsesmøder, og heller ikke fungerer som sekretær ved disse. (Standardkontrakten er beregnet til
organisationer, der kun driver aftenskole, ikke også forening.)
c. Vi aftaler at ved alle bestyrelsesmøder, taler vi sammen via Face time kl. 19.30, når møderne er startet kl. 19.
d. Vi opfordrer til at der, udover de to allerede planlagte, planlægges endnu et kursus, gerne væverelateret, i løbet af efteråret.

4. Ansøgninger til FORA
Som FORA medlem kan vi søge om tilskud 4 gange om året (næste gange 15/2 og 15/5) til ekstraordinære materialer, både kursusafdelingen og foreningen. Vi aftaler at Lena søger inden 15/5.

5. Evt.
a. Anne S indberetter medlemstal og ny bestyrelse til kommunen senest 15/2.
b. På forespørgsel fra Anne V, som medlem, forklarer Lena, at alle medlemmer kan henvende sig til bestyrelsen og få diskuteret emner. 

6. Næste Møde:
Næste bestyrelsesmøde aftalt til tirsdag den 10/3 kl. 19.

Referent Anne Svendsen.

………...……...……………………...…………......………………………………………..

BESTYRELSESMØDE LOLLANDS VÆVEFORENINGEN - TIRSDAG DEN 2020.01.07

Tilstede: Lena Holsko, Annie Kronborg, Pernille Kofoed, Anne Svendsen, Susanne Kjær Afbud: Anna Olsen, Ruth Feldbo

1. Økonomi og Medlemmer

Ingen nye medlemmer - 33 betalende medlemmer

Økonomien ser fin ud.

Regnskabet vil fremover blive ført på et nyt system.

2. Kurser og foredrag

Planlagte kurser i 2020:

- Vævekurser mandag formiddag og aften - foråret 2020 - 19 tilmeldt

- Pileflet 18. - 19. januar 2020 – 11 tilmeldt

- Taskekursus i læder og vævede stoffer den 14. - 15. marts 2020

- Genbrugsskind 31. - 1. november 2020

3. Skolelederfunktionen:

Anna Olsen giver overdragelse til den kommende skoleleder Anne Moloney Vinter med overværelse af formanden Lene Holsko.

4. Generalforsamlingen:

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.00

Anne Moloney Vinter ordstyrer.

Susanne Kjær referent

Ruth fortæller om Grønlandsdragten.

Der vil blive serveret ost, kiks og drikkelse – som Annie Kronborg indkøber.

Alle opfordres til at tage deres arbejder med, som kan være til inspiration for andre eller hvordan man ikke skal gøre.

Pernille Kofoed ønsker genvalg

Anna Olsen ønsker ikke genvalg

Anne Svendsen stiller op til bestyrelsen

Der skal vælges 2 suppleanter

Der skal vælges 2 revisorer

5. Ansøgning om tilskud

Der er søgt om et tilskud, som er blevet bevilliget med kr. 4200,00 til reoler, symaskine og lamper til væve, Lena indkøber reoler i IKEA.

6. Lamper:

De første lamper er opsat på vævene af Lena’s mand, han har desuden tilbudt at lave specialfremstillet lamper til de resterende væve for ca. kr. 300,00 pr. stk. hvilket bestyrelsen har sagt ja tak til.

7. Nytårskur:

Søndag den 12. januar 2020 kl. 10 – 15

Anne vil undervise i at væve bånd på spjældvæv.

Lena indkøber drikkelse

Alle tager en ret med til en fælles frokost

8. Evt.:

Der skal ved næste ordinære bestyrelsesmøde sættes datoer for rengøring, en hverdag og en weekend, så der er valg muligheder.

Næste møde:

Der vil blive holdt konstitueringsmøde lige efter generalforsamlingen den 4. februar 2020.

Referat

Susanne KjærLollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Skoleleder: Pernille Kofoed: 40858848

Telefon: Forperson: 25744421

Mail: kontakt@lollandsvaeveforening.dk

CVR: 30404688

Bankkonto; 0682-2830020819


Medlem af Fora