Mødereferater

2018

Bestyrelsesmøde  Lollands væveforening d 4. juni 2018.

Dagsorden.

1.     Dataansvarlig

2.     Kurser

3.     Økonomi

4.     Maskinstrik

5.     Åbent hus/Åbne atelierer

6.     Garn og tråd

7.     evt

Ad 1.  Pernille er er IT-ansvarlig. Pernille har været på kursus i FORA, og arbejder på at få nedskrevet vores persondata politik.

Ad 2.  Kurser ligger på vores nye hjemmeside fra 11/6. Der er et nyt system undervejs.

Anna kontakter Vivian Høgsbro, ang. foredrag om ”Stjernetrøjer”. Der er også plan om at kontakte   Brodøsen ang. foredrag først i marts 2019.

Ad3.  Økonomien balancerer. Der er på nuværende udmeldt 3 medlemmer.

Ad 4.  Vi er på jagt efter nye medlemmer, og der er mulighed for at invitere en gruppe maskinstrikkere, som kan blive medlem og bruge lokalet ved møderummet. Linda vil arrangere en week- end i begyndelsen af næste sæson. Der skal så opsættes en kalender med de aktiviteter vi har.

Ad 5.  Der skal arrangeres åbent hus i forbindelse med den week -end der er Åbne Atelierer – d. 11-12 august.  Det er ikke muligt at tilmelde foreninger til Åbent atelier, så Linda, Annie  og Anna er tilmeldt  personligt.

Håber der kan være gang i vævene og andet håndværk, sideløbende med. Der skal bla. være plantefarvning om søndagen.  Der skal trykkes plakater, som sættes op i forretninger m.m.

Ad 6.  Garn og tråd – Nakskov bibliotek d 3-4/11. Foredrag ved Lene Holmer Samsø. Opfordring til medlemmerne om at deltage med forskellige håndværk.

Ad7.  Der mangler gardiner til det blå lokale. De kan fås billigt i JYSK – 50- 100 kr pr gardin. Linda vil sy bånd på, og det skal effektueres inden Åbent Hus.

Evt. - Lena er kontaktperson til Aftenskolernes Samråd.- Onsdagsmarked på Maribo torv. Vi kan låne Pia Toft`s stand 2 dage. - Der er skiftet lamper i møderummet, og Linda har udlæg for dem. - Pernille kontakter kommunen ang  internet i væveforeningen. - Anna har set på væv, men afventer mulighed for køb.- Udstilling på Nykøbing station. Anna, Linda og Pernille arbejder på sagen. - Rengøringsdag d 6/8 kl 15. Der serveres pizza og der udloddes 2 gavekort af 250 kr, til dem der deltager i rengøringen.

Næste møde d 6/8 kl 19.

Referat Lena Holsko

      

 

 

 

 

Referat fra Lollands Væveforenings generalforsamling

Tirsdag den 6.februar 2018

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. Lisbeth Riber blev valgt.
  2. Formandens Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag.
  5. Valg af bestyrelse

    På valg var:

    Linda – Anna – Pernille – suppleant Louise – suppleant Lena

    Alle blev genvalgt.

  1. Valg af revisor.

                                   Lone Poulsen blev genvalgt.

  1. Kontingent

    Kontingentet fortsætter uændret med 700,00 kr. om året.

  1. Eventuelt

Linda: Vi skal være flere til at promovere foreningen udadtil, vi skal forsøge at skabe mere opmærksomhed omkring vores forening.

Der blev drøftet flere forskellige tiltag som hjemmesiden, facebook, udstillinger, markeder osv.

Anna: Efterlyser forslag til kursusemner. Halmbinding bliver ikke til noget.

Vi drøftede muligheden for et betalingsmodul, samme princip som handel på nettet. Foreningen mister penge på kurser, hvor tilmeldte kursister melder fra, bliver væk eller undlader betaling. Med et betalingsmodul bliver pengene trukket automatisk ved kursets start.

Referat Louise Filbert

Bestyrelsesmøde d. 07. januar, alle er tilstede.

  1. Mødet blev brugt på at planlægge den årlige generalforsamling.

     Referent: Pernille

 

 

 

 

KONTAKT


Lollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Telefon: 23617203

Mail: vaev.flet@hotmail.com

Medlem af Fora