Mødereferater 2017

2017

 

Bestyrelsesmøde i Lollands Væveforening onsdag den 22/11 2017

 1. There are changes to the course program. Taskekursus will be on 23-24-25 February 2018. and the course in Genbrugs pels and skin is moved from 10-11 March to 17-18 March 2018.

         We are investigating whether there is a chance to hold a lecture on Embroidery with Bettina Andersen in April

 1. Vi holder foredrag torsdag den 7 december kl. 19. med Lisbeth Tostrup. Foredraget hedder Vævefortællinger. (See more on hjemmesiden.) The lecture is open for all it costs 60 kr. til entre og kaffe og kage.
 2. Økonomi. Intet ved berette.
 3. New Year's Eve Sunday 7th of January kl. 10. Årets indslag er Hækling.
 4. Samråd. Pernille and Lena have been meeting in the Aftenskolernes Samråd, regarding elections to the Folkeoplysningsudvalget. Lena deltager i den endelige afstemning den 30/11.
 5. Pernille indformerede om Facebook. Pernille og Linda er administratore på siden Lollands Væveforening. I opfordres til at sende materiale til Pernille.
 6. Generalforsamling tirsdag den 6 februar 2018 kl. 19,00

Referat fra Bestyrelsesmøde i Lollands Væveforening.

Mandag den 11. september.

Pernille var fraværende med afbud.

dagsorden:

 1. økonomi. We have not received a refund yet, Anni rykker Kommunen.
 2. There are 24 courses for weaving.
 3. Der er Strikkefestival på Nakskov Bibliotek den 4-5 november fra kl. 10-16. Is there anyone who wants to stand for it, so contact Linda or Anna and hear closer.
 1. FORA. Bestyrelsen holder møde med Henriette C. Andersen den 25/10 kl. 18,30.
 2. EVT. There were 6 members attending the cleaning day, thank you for your help. Men vi ville gerne have been more.

Referat Marianne

Referat fra bestyrelsesmøde i Lollands Væveforening torsdag den 27. / 4-2017.

Til stede var Lena, Linde, Anni, Anna, Louise, Marianne. Pernille var fraværende med afbud.

 

Dagsorden.

 1. Økonomi. Økonomien er OK.
 2. There will be 3 weeks in the new season starting in week 39. de

Nøjagtige ugedage og tidspunkter will be listed on the website later.

Taskekursus med Lizzie. Den 17-18-19 / 11-2017

                                     og d. 24-25 / 2 og 4 / 3-2018.

Genbrugssygning. d. 10-11 / 3 2018.

Pileflet med Steen Madsen d. 11-12 / 11-2017 og d. 20-21 / 1-2018.

 

We investigate whether it is possible to do some diabetes courses and a course in Needle Binding.

3. Der er udstilling i Nysted den 15.-22. Juli.

We work on making some open houses in the weave association in week 42.

Der bliver Strikkefestival i samarbejde med LOF på Blæsenborgskolen den 30 / 9-1 / 10. Tidspunkt er endnu ikke oplyst.

 

Rengøringsdag mandag den 11/9 kl. 15. efterfulgt af spisning

Der trækkes lod om 2 gavekort på 250 kr. til kursus i foreningen.

 

Næste Bestyrelsesmøde mandag den 11 september kl. 19.

 Referat Marianne.

 

 

 

Referat fra Lollands Væveforenings generalforsamling

Torsdag den 9.februar 2017

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Lisbeth Riber blev valgt.
 2. Formandens Beretning
 3. Regnskab  
 4. Indkomne forslag. Da de indkomne forslag alle sammen handlede om kontingent, besluttede man at lægge det ind under under punkt 7.
 5. Valg af bestyrelse.

          På valg var.

           Annie - Marianne - Louise - Lena . Alle blev genvalgt.

 1. Valg af Revisor Anne modtog genvalg.
 2. Der var en god lang og konstruktiv debat om de indkomne forslag.

Der var indkommet 2 forslag fra medlemmer og et fra Bestyrelsen, da de to indkomne forslag lignede hinanden meget besluttede man at lave en samlet afstemning om dem og en om bestyrelsens forslag. 21 deltog ,og 5 stemte med fuldmagt. Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 17 stemmer for.

Det vil sige at kontingentet stiger til 700 kr. fra 1. januar 2018 til fordelt i to rater af 350 kr. Den første i januar og den anden i august.

I den forbindelse forklarede formanden at den nye gebyrstigning alle rede er trådt i kraft i år, og bestyrelsen vil derfor bede medlemmerne om at lade stigningen slå igennem alle rede i år. Bestyrelsen kan ikke tvinge det igennem i år da vores vedtægter kræver en generalforsamlingsbeslutning. Men bestyrelsen håber på medlemmernes forståelse.

Under eventuelt blev medlemmerne opfordret til at komme med forslag til kurser, og en del bød ind.

Kniple – spinne – Shiborifarvning – Syning – Nålebinding m.m.

Der var forslag til hvor vi kan repræsenterer Væveforeningen .

Det kan vi f.eks. i Næstved – Køng – Nysted og Hestehoved ved Nakskov

 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 5. april kl. 19.

 

Referat.Marianne Larsen.

 

Formandens beretning Lollands Væveforening.

 

Foreningen i det forgangne år.

Vi har afholdt kurser- vævekurserne har kørt med 24-25 kursister fordelt på 3 dage.

Jeg tror ikke der er mange steder i Danmark, hvor man har så mange vævekursister. , for det er ønsker fra Pileflet med Steen Madsen er altid et hit, vi er nu oppe på 2 om året. Taskekursus med Lizzie Røbke er også et hit dem har vi to af, dejligt.

Der ud over har vi haft et par andre tiltag som desværre har måtte aflyses, det er kedeligt, for det er medlemmernes ønsker, som kan bidrage med nye ider til os.

Strikkecafeen søndag var desværre heller ikke et hit, derfor er den der heller ikke længere.

Tirsdagsdamerne køre fint , den lille vævegruppe køre også fint

Alt i alt en stille og rolig sæson, med nye medlemmer og nogle nye kursister, men vi har desværre også mistet et par stykker.

Som en bombe under foreningen, har vi i julegave fra Kommunen fået en gebyrstigning, på vores lokaler. Gebyrstigningen betyder at vi hen over de næste tre år ender med en stigning på 183%. Det vil sige at vi stiger fra 9.500 kr. til 29.000 kr. over de næste to år. Alt dette stammer fra en Komunal beslutning i 2015, denne beslutning rammer alle idræts og fritidsforeninger. Ingen foreninger i Guldborgsund Kommune er gået fri. Vi har været i dialog med Kommunen, omkring stigningen og den dårlige information fra kommunens side. Kommunen vedkender at informationen har været for dårlig, men holder fast i stigningen. Dette har de stadfæstet den 16 januar i år.

Kommunen mener ar vi har været begunstiget i flere år, med billige omkostningsfrie lokaler, det kan man måske give dem ret i. Vi kan komme her hele døgnet, alle ugens dage, og vi har ingen begrænsning på lys og varme.

Derudover kan nogle måske huske, omtalen af nedrivning af skolen, den var også på tale i 2015. Den blev afværget den gang, men den ligger og lure et sted. Den vil formentlig blive efektueret den Hr. Müller ikke længere bor på matriklen.

 

KONTAKT


Lollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Telefon: 23617203

Mail: vaev.flet@hotmail.com

Medlem af Fora