Mødereferater 2016

Referat af bestyrelsesmøde d. 29. dec. 2016

1. Forkvinde orienterede om den store huslejestigning på 100% som Guldborgsund Kommune har opkrævet. Lena arbejder videre med sagen, ved at kontakte andre foreninger i samme situation, med henblik på en fælles klage.

2. Vi gennemgik kursusprogrammet. Der er stadig ledige pladser på alle kurserne.

3. Linda og Anna afholder møde med LOF for at se om vi i fællesskab kan oprette en strikkecafé.

4. Blev drøftet under punkt 1.

5. Nytårskur. Linda sørger for materialer, vi håber mange vil bakke op.

6. Generalforsamling; Torsdag d. 09. februar.

Evt. Væveforeningen er blevet opfordret til at deltage i en udstilling på Galleri Schlegel. Fra påskedag til første søndag i juni, hver søndag i samarbejde med andre kunstere.

Næste bestyrelsesmøde; Den 19. februar 2017 kl. 19

 

Bestyrelsesmøde d. 27. okt. 2016

Hele bestyrelsen deltog.

Punkt 1, Kurser; Der blev orienteret om de forsk. kurser, og der er pænt med tilmeldinger.

Punkt 2, økonomi; Det ser rimeligt ud.

Punkt 3, Væve; Vi drøftede behovet for ny og større væve, men har ikke taget nogen beslutning.

Punkt 4, Lokale 5; Pernille har kontaktet kommunen for at undersøge om vi må bruge lokale 5. Det må vi gerne.

Punkt 5, LollandsFonden; Skal vi huske at ansøge til næste år.

Punkt 6, evt.; Ingenting

Referat af bestyrelsesmøde  d. 10. August

Afbud fra Marianne

Punkt 1; Kurser; efterår og forårskurser er på plads. Nu mangler vi bare deltagerne.

Punkt 2; Rengøringsdag; er den 7. Sept. Kl. 16. Der trækkes lod om 250 kr. kursusgavekort.

                  Og foreningen byder på Take away efterfølgende.

Punkt 3; Økonomi; Afventer lige nu tilskud fra koomunen. Lidt snak om hvordan vi skaffer

                 En ny kaffemaskine.

Punkt 4; Udstilling på Sakskøbing Bibliotek; Anna & Pernille tager sig af opsætning mandag

                 d. 15. August kl 16. Alle medlemmer er blevet opfordret til at bringe diverse

                 håndværk.

Punkt 5; Vi har anskaffe en bærbar PC, men har lige nu en udfordring i at få den til at tale med

                  Vores printer. CD-rom til installation skal fremskaffes.

Næste bestyrelsesmøde bliver den 27. Okt. Kl 19. Velmødt.

 

Referat fra Bestyrelsesmøde i Væveforeningen den 7. april 2016.

Dagsorden:
Louise fraværende med afbud:
1. Konstituering: Formand. Linda Poulsen.
2. Kurser: Der bliver arbejdet med et nyt kursusprogram som vil komme til at indeholde .
Kasserer. Anni K. Christensen.
Kursusleder. Anna Olsen.
PR. Ansvarlig. Pernille Kofoed.
Sekretær. Marianne Larsen.
Supleant. Louise Filbert.
Supleant. Lena Holsko.
Hattedame 28/8 +1 og 2/9.
Nordiske Masker 12/11
Taskekursus 4-5- 6/11 + i foråret 2017.
Pileflet i efteråret dato kommer senere.
Evt.Nunofilt- Pelssyning-Hanskesyning.
Nytårskur med Dekopage.
3. Brochure: Kursusprogram er på vej.
4. Økonomi: Intet nyt.
5. EVT. Vi tar på Sakskøbing bibliotek med udstilling fra 15/8 til 1/10.
Foreningsprogram er på vej.
Kontaktpersoner er Pernille- Anna-Lena og Marianne.
Næste møde: Onsdag den 10. august kl. 19,00.
Rengøringsdag onsdag den 7. september kl. 16,00.
Referat Marianne.

 

Referat fra Generalforsamling i Lollands Væveforeningen
Tirsdag den 8. marts 2016.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Anne Svendsen.
2. Godkendelse af Formandens beretning Godkendt.
3. Godkendelse af revideret regnskab 2015 Godkendt.
4. Indkomne forslag. A. Best. Foreslår at den
årlige generalforsamling afholdes i februar i stedet for marts, da der er visse
tilskud som kræver en konstitueret bestyrelse inden udgangen af marts.
B. Best. Foreslår at kontigent betalingen flyttes fra 1. marts til 15. januar.
Begge forslag blev vedtaget.
5. Valg af bestyrelse:
Formand: Linda Poulsen Genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Anna Olsen Genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Pernille Kofoed Genvalgt.
Bestyrelses supleant Lena Holsko Nyvalg.
6. Valg af revisor. Anne Svendsen Genvalgt.
Lone Poulsen Nyvalg.
7. Kontigent. Uændret.
8. EVT.
Under formandens beretning blev det drøftet hvor vi evt. kan bo hvis
Kommunen beslutter at Slemminge skole skal lukkes ned. I den forbindelse
gav generalforsamlingen bestyrelsen frie hænder til i samarbejde med
kommunen at finde et egnet sted.
Vi har fået henvendelse fra Diabetesforeningen, om vi kan skaffe indsamlere
til ders indsamling til fordel for børn med diabetes søndag den 12 juni 2016.
har du lyst så kontakt Pernille Kofoed.
Nina spørger om der er nogen som har lyst til at sidde og væve på
frilandsmuseet, så er man velkommen til at kontakte hende.
Referat Marianne Larsen.

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. Februar 2016.

TIlstede; Annie, Linda, Anna, Louise og Pernille. Afbud fra Marianne.

1; Vi aftaler at afholde den årlige gen.forsamling d. 08.03.

     Pernille indkalder.

2; Lokaler; Vi forsøger at få en ny hoveddør.

3; Kurser; Snak om evt. Nye tiltag

    Vi har måtte aflyser børstebinder kursus, for få tilmeldte.

4; Oprydning; Pernille svinger støvsugeren d. 02.03.

5; Evt. 2 fra bestyrelsen er tilbudt kursus Puljeguide af

    kommunen; Pernille deltager og spørge Marianne om hun

    vil tage med. Det er d. 02.03.

 Referent Pernille

 

 


 

 

 

KONTAKT


Lollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Telefon: 23617203

Mail: vaev.flet@hotmail.com

Medlem af Fora