Mødereferater 2015

Bestyrelsesmøde i Væveforeningen

onsdag den 30. september 2015.

Til stede var: Linda- Pernille- Anni- Anna- Louise og Marianne.

Punkt 1. Kursus.

Strikkekursus og Nålefiltkursus, er aflyst p.g.a. for få deltagere.

Der bliver 3 vævekurser, med max 10. deltagere fremover.

Væveholdet onsdag aften starter først i uge 43.

Punkt 2. Økonomi.

Bestyrelsen fik en gennemgang af økonomien.

Eventuelt:

Bestyrelsen har besluttet at bestyrelsesreferaterne kun skal ligge på hjemmesiden.

Vi har modtaget 2.000,- kr. af Dølle-fjelde Musse Fonden til trykning af ny folder.

Referat  Marianne

Referat fra Bestyrelsesmøde i Væveforeningen mandag d. 17. august 2015

Til stede: Linda, Annie, Pernille, Louise, Marianne.

Dagsorden:

1. Kurser.

2. Økonomi.

3. Folder.

4. PR.

5. Udstillinger.

6. Diverse.

Kurser: Anna orienterede om tilmeldingerne til de konmmende kurser.

Der er tilmeldt 20 til vævning. Det betyder, at der ikke bliver vævning onsdag aften.

Der er 4 til filtning. Der skal være 8, for at det kan gennemføres.

Der er 10 til plantefarvning d. 13/9.

Anna kontakter Hattemager Anette Christensen i Sakskøbing for at høre om et kursus.

Økonomi: Vores økonomi er meget stram. Vi vil forsøge at skaffe nogle midler til foreningen.

Vi kontakter kommunen for at høre, om vores husleje kan betales i afdrag.

Folder: Pernille indhenter pris fra Vista print på en folder af samme format som den vi har, bare på noget andet papir.

PR: Vi vil forsøge at lave en flytbar udstilling, som kan vises på forskellige biblioteker. Pernille er kommet med forslaget, men hun mangler 1 - 2 personer, som har lyst til at være med til at lave det.

Udstillinger: Linda tilmelder os til Sydhavsstrik, som afholdes i juni 2017.

Referat Marianne

Referat af bestyrelsesmøde i Lolland Væveforening, d. 27.05.2015

Tilstede; Annie, Anna, Linda, Louise, Marianne og Pernille (referent)

Punkt 1; Snak om 2015/2016 brochure. Der skal både trykkes kursus-folder og en generel foreningsfolder. Besluttet budget på 2.000,- kr. Den skal snart i trykken og være klar til Strikkeweekend sidst i juni.

Punkt 2; Strikkefestival. Medlemmer der deltager i pasning af foreningsstand. Pernille (tovholder), Ruth, Elin, Lone, Birthe, Nina.

Vi holder møde og gør væv klar tirsdag d. 09. Juni. Kl 12.

Vi vil meget gerne have div. med som kan vises frem.

Punkt 3; Økonomi. Orientering. Likviditet er alligevel dårlig og der skal gøres noget for at der kommer lidt mere luft til diverse løbende udgifter. P.t. afventes svar på ansøgning til TuborgFonden, hvor vi har søgt beløb ca. 15.000,- til allerede indkøbte væve (indkøbt i 2014) Hvis vi får pengene er problemet løst. Men hvis svaret er negativt tager

Annie og Pernille kontakt til banken og hører om vi kan få en kassekredit på 10.000,- til spidstidspunkter.

Punkt 4; PC. Marianne har evt. en bærbar. Ellers arbejdes der videre med en Linda har skaffet.

 Punkt 5; Rengøringsdag den 09. September. Kl. 16. Igen i år trækkes der lod  mellem de medlemmer som deltager, om 2 stk. Gavekort på 250,- kr. til delbetaling  af 1 stk. Kursus. Vi afsluttet med at spise pizza.

Punkt 6; Evt. Foreningen sælger 

                  KLAPVÆV, 4 skafter, 6 tramper                             500,- kr.

                  TRENDBORD, ’Glimakra’                                       1.000,- kr.

                  Henvendelse til Linda H. Poulsen

 Punkt 7; Aftale vedr. INSPIRATIONSDAG – PLANTEFARVNING d. 13.09 2015.

                  Fra kl 9-16    Pris 250,- kr. Tilmelding senest d. 15. 08. 2015.

 

Referat af bestyrelsesmøde i Lolland Væveforening, d. 08.04.2015

Tilstede; Annie, Anna, Linda, Louise, Marianne og Pernille (referent)

1. Orientering vedr. Økonomi. Vi forventer ikke de store indkøb i år, så vi regner med at få lidt bedre likviditet i 2015.

2. Snak om 2015/2016 brochure. Den skal snart i trykken og være klar til strikkeweekend sidst i juni.

3. Snak om kurser. Vævekurser starter hhv. d. 28.10 og d. 30.10.

    Nye forslag er hattekursus, filt.

4. Nytårskur 2016 bliver afholdt lør. d. 09. Januar med Suzzi Pagh

5. Fordeling af poster i bestyrelsen;

    Forkvinde; Linda Poulsen

    Kursusleder; Anna Olsen

    Kasserer; Annie Kronborg

    PR; Pernille Kofoed

    Bestyr.medlem; Marianne Larsen

    Suppleant; Louise Filbert

 

Referat af generalforsamling tirsdag den 24.marts 2015.

1. Dirigent: Marianne.

2. Godkendelse af formandens beretning: Beretningen blev godkendt.

3. Godkendelse af revideret regnskab: Bestyrelsen arbejder videre med evt. oprettelse af                   kassekredit.      Regnskabet blev godkendt.

4. Forsikring af foreningens egendele: Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

5. Valg til bestyrelsen:

    Anni genvalgt
    Nyt bestyrelsesmedlem: Marianne Larsen
    Ny suppleant: Louise Fielbert

6. Revision: Anne S. er på valg næste år.
    Nyvalgt revisor: Ole Møller.

7. Kontingent: Forhøjes til 350 kr og 400 kr. for familiemedlemsskab fra 2016.

8. Evt.

a. Stor opfordring til, at medlemmerne kommer til kurserne, når de har meldt sig.
Framelding skal ske min. 14 dage før.
b. Evt. kurser: vævekurser, pileflet, tasker, sommervæv ugekursus, nunofilt,
strikkeworkshop, strikkekurser, nålefilt, børstenbinderi, hatte, strikke uden opskrift
( evt. nytårskur).
c. Deltagelse i strikkeworkshop i weekenden den 20. og 21. juni i Nr. Alslev.
Væveforeningen har en stand, og evt. interesserede skal reklamere for foreningen.
Yderligere oplysninger: Henv. til Pernille. Tlf. 4085 8848. Mail: pernille.perkof@gmail.com

Ref. Rita

 

FORMANDSBERETNING

Lollands Væveforening 2014

Vi har haft et godt år.

Vi har haft mange kurser. Vi har forsøgt os med nogle nye kurser, som ikke har syntes at være af interesse, syning/farvelære er stadig ikke noget for vore medlemmer. Vi har forsøgt igen at få gang i en strikkecafé. Vi tog afsæt i et strikkekursus og fik på den facon gang i caféen. Det synes at virke.

Vi har igen i år haft stor tilslutning til vævekurserne, og har også investeret i flere væve af samme grund. Vi har da også i løbet af året fået et par stykker foræret.

Med hensyn til lokalerne så er det sådan, at vi indtil videre får lov til at blive, men vi er til stadighed på udkik efter mere centrale lokaler, da vi nok kan forvente, at skolen ikke kommer til at blive stående for evigt. Men foreløbig har vi den. Vi har valgt ikke længere at være medlem af Den lille Turisme, da den ikke længere er til gavn for os. I den kommende sæson vil vi deltage i en strikkefestival, som afholdes på Falster i juni. Derudover vil vi bruge diverse udstillinger rundt på Lolland og Falster til at gøre opmærksom på os selv.

I foreningen synes tirsdagsdamerne at være en fast del, og gruppen af vævere, der væver fællesprojekter arbejder derudaf. Det er dejligt at vide, at der er så megen aktivitet i lokalerne.

Fremadrettet vil vi forsøge at lave nye weekend kurser, men også kortere workshops.

Vores hjemmeside har fået en ny, gammel bestyrer. Så i fremtiden er Nina vores hjemmesidebestyrer. Det er vi meget tilfredse med.

 

 

Referat af bestyrelsesmødet søndag d. 1. marts 2015

1. Økonomi orientering

2. Kurser/priser: Væv - man melder sig til både efterårs-og forårstermin i alt 20 gange.
                          Betaling a´ 2 gange.

                          Der kan forventes en mindre stigning på væveholdene.

                          Stolekurset d. 11.04 og 12.04 - 7 deltagere. Vi mangler stadig 1 for at kurset kan           oprettes.

                          Strik - 09.05.2015 -  5 deltagere stadig plads til flere

                          Pileflet - d. 28.- 29. november. Stadig flere pladser.

                          Forslag -  Børstenbinderdag
                                          Strik ud fra egne ideer.

3. Generalforsamling: Bestyrelsen sørger for ost og et glas vin/vand eller kaffe/te

4. Strikkefestival i Nr. Alslev d. 20. og 21.juni. Pernille og Birte H deltager.

    Er der andre der har lyst til at hjælpe?

5. Evt.

       a.  Pc. Orientering
       b. punkt til første møde i den nye bestyrelse:
           Oprydning efter sæsonafslutning.

 

Ref. Rita

 

Referat af bestyrelsesmødet søndag den 11.januar 2015.

1.Kurser: Der afvikles 3 vævehold 26 kursister
     Pileflet 10 kursister
     Taskehold jan 7 kursister
     Taskehold mar 8 kursister.

     Der er stadig pladser på:
     Broderi
     Nunofilt
     Bentwood i pil
     Sommerkursus i vævning

2.Økonomi:Orientering

3.Lokaler: Kursusholdene rydder og fejer gulvet, når kurserne slutter.

4.Computer:er afgået ved døden. Vi leder efter en brugt.

5.Strikkecafe´:
     Er flyttet til den første weekend i marts p.g.a. kursusaktivitet.
     Sidste strikkecafe´ i denne sæson er søndag den 12.april.
     Opstart i oktober.

6.Evt. : a. Vi mangler 1 medlem til bestyrelsen og 2 suppleanter til den nye bestyrelse efter
                 generalforsamlingen den 24.marts.
            b. Legatansøgning: Pernille arbejder på sagen.

Næste møde: søndag d.1.marts kl. 13.30.

Ref.

Ria

KONTAKT


Lollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Telefon: 23617203

Mail: vaev.flet@hotmail.com

Medlem af Fora