Mødereferater 2014

Referat af bestyrelsesmøde i Lollands Væveforening, den 15. November 2014-11-21

 

Tilstede; Linda, Annie, Annette, Else, Anna og Pernille (referent). Afbud fra Rita.

 

Punkt 1. Kurser

Der bliver et ekstra taskekursus i uge 5, da der er stor interesse.

Til gengæld er der kun 2 tilmeldte til taske broderi kurset. Så det bliver måske aflyst.

Lige nu er der 4-5 personer tilmeldt pileflet kursus i januar.

I 2015 bliver der igen afholdt intensivt vævekursus i sommeren. Uge 30, fra man-fredag.

Punkt 2. Aflønning

Der skal udbetales 3 små lønninger i 2014 og Annie & Pernille ordner ny løn behandling via Fora.

Punkt 3. Kursus folder opsætning

Anna efterlyser hjælp. Pernille melder sig.

 Punkt 4. Tilskud kurser

Udgået.

 Punkt 5. Hjemmeside

Annette Als stopper i bestyrelsen, og da hun har passet hjemmesiden, mangler vi en person, der vil påtage sig den opgave. Foreløbig er Nina vikar, og Judy  tænker over om hun vil overtage.

Vi takker for Annettes indsats i foreningen.

 Punkt 6. Økonomi

Alt er fint, men der er enighed om at der ikke foretages flere store indkøb af væve i år.

 Punkt 7. Ekstra taskehold

Se pkt. 1.

 Punkt 8. Nye tiltag – Voksen & barn kurser

Linda og Anna er i tænkeboks med projektet, forestiller sig fx 3 timer en lørdag.

 Punkt 9. Evt.

Nytårskuren er sat til den 24. Januar 2015. Tema; Hakning (tunesisk strikning)

Generalforsamling er bestemt til den 24. Marts 2015

 

Forslag til nyt bestyrelsesmøde; Den 12. Januar kl. 13

 

 

Referat af bestyrelsesmødet i væveforeningen fredag d. 5. september

Deltagere: Anna, Anni, Else, Linda og Rita

1. Lokaler: Brev fra kommunen om, at vi kan beholde vore lokaler indtil videre.

2. Kurser: a. væv. 3 hold

                  b. pileflet

                  c. taskekursus (lukket)

                  d. strik

                  Der er stadig plads på pileflet (januar) , strik, vævekurserne,

                  Bentwood (flettede stole og broderi.

                  Der bliver oprettet vævekurseus i uge 30 - 2015

3. Fonde: Der er søgt tilskud i 2015 hos Døllefjeldemusse Marked og Lollandsfonden.

4. Hjemmeside: orientering.

5. Udstillinger: orientering.

6. Evt. a. Nyhedsbrev fra kommunen vedr. Årets forening.

            b. Mulighed for ansøgning til kurser for undervisere og ledere inden 15. okt. 2014.

            c. Nytårskur: Tyrkisk hakning.

            d. Næste møde: søndag d. 16. november 2014 kl. 10.00

                                         a. dato for generalforsamling.

                                          b. forsikring?

Ref. Rita

Referat fra bestyrelsesmødet mandag en 12.maj 2014.

 

1.Kurser:               a. Sommerkursus i væv har 10 deltagere. Der oprettes venteliste.

                               b .Strikkekursus: 4.okt. 2014 kl. 12.30.

                               c. Pilestole: lørdag den 11.og søndag den 12.april 2015 kl. 9.00 - 16.00.

                              Max 12. deltagere.

                                Kursusplanen er næsten færdig. Tilmeldingfristen er 1 mdr. før kursets

                                afvikling. Efter den dato er tilmelding bindende - dvs kursusafgift betales.

                                Sommerkursus i strik 1 uge i sommerferien i 2015  er under udarbejdelse.

                                Kursusforslag: hatte.

                                Turforslag til "Kreativmesse" i Fredericia 25.0kt 2014.

                                 Yderligere oplysninger hos Linda.

2.Vævelokaler:        Vi afventer svar fra kommunen  -   efter sommer.

3.Udstillinger:        a. Rosenlund.   2 stande. Den 24.maj 2014

                                 b. Multimarked: Produktionsskolen Nyk. F. Den 29.aug. 2014.     

                                      Kontaktperson: LInda

                                 c. "Kunsten om koen" Den 31. juli - 1. august 2014

                                      Deltagere søges.

                                d. Æbledage i Sakskøbing den 19. - 21 september 2014.

                                Evt. intersserede bedes henvende sig til bestyrelsen.

4.Nye medlemmer: orientering                                 

5.Økonomi:              orientering

6.Folder:                   bliver genoptrykt sammen med det nye kursusprogram.

7.Blåt lokale:           Vi afventer svar fra kommunen, inden vi tager stilling til renovering

                                  af lokalet.

8.Evt.                        a. "Gavstrik" . Vi melder os ind.

                                  b. Rengøring: Fredag den 5. september 2014 kl. 15.00

                                      Bestyrelsesmøde kl. 18.00.

                                  c. Punkter til næste møde:

                                                                                   1. kursustilmeldinger

                                                                                   2. Svar fra kommunen

                                                                                   3.

                                                                                   4.

                                                                                   Evt.

  Ref. Rita.

                                                                                              

 

Referat af bestyrelsesmødet den 31.marts. 2014.

 Konstituering :

Formand:             Linda

Kasserer:              Anni

Kursusleder:        Anna

Sekretær:             Rita

 PR:                        Pernille

Hjemmeside:       Annette

Turkoordinator:  Åbent

Husråd:                 Else og Pernille.

 

Kurser:

Sommervæv: der er stadig pladser. Dog max 10 deltagere.   

Vævehold.  Linda:    mandag aften , onsdag eftermiddag og aften.

                                   Max 10 pr  hold

Pileflet: Sten H. Madsen:

                                    Den 20. - 21. september 2014

                                                            Den 10. - 11. januar 2015.

                      Broderede tasker. Bettina Andersen

                                                            Den 7.- 8. februar 2015

                      Tasker. Lizzie Røpke:

                                                             Den 31.oktober -1. - 2, november 2014

                                                             Den 6. - 7. - 8.marts 2015

                      Bendwood havemøbler. AnneMette Hjørnholm:

                                      Marts eller april 2015

Forslag: Vi arbejder på at arrangere følgende kurser:

                                      Strikkeworkshop: Efterår 2014 eller forår 2015

                                      Nunofilt

                                      Billedvæv.

Orientering: se skrivelsen til Guldborgsund Kommune.

 

 

Slemminge den 31. marts 2014

Guldborgsund Kommune, Kultur, turisme og bosætningsudvalg

Sendt på e-mail: kla@guldborgsund.dk

Vedrørende Slemminge Skole.

Indledningsvis vil vi gerne korrigere en misopfattelse. Lollands Væveforenings bestyrelse har aldrig ytret ønske om at flytte sine aktiviteter til Guldborgland Skole. Vedkommende som har udtrykt dette ønske, har alene udtalt sig på egne vegne og ikke på vegne af væveforeningens bestyrelse.

Væveforeningen er en aktiv forening med 61 medlemmer. Vi arrangerer en lang række aktiviteter for medlemmerne – vævekurser med 24 deltagere fordelt på 3 hold, medlemsdage/aftener, workshops og en lang række forskellige kurser som fx pileflet, strikkekurser, taskekurser og filtekurser.

På Slemminge Skole disponerer foreningen over ca. 350 m2. Foreningens aktiviteter er pladskrævende. For fx at kunne gennemføre vævekurser har vi brug for permanent at have opstillet 30 store væve. Det kræver også god plads at gennemføre andre kurser som fx pileflet- og taskekurser.

Afslutningsvis vil vi gerne invitere udvalget på besøg en mandag eller onsdag eftermiddag, indenfor de næste 14 dage, så man ved selvsyn kan danne sig et indtryk af foreningen og dens pladsbehov.

Formanden kan kontaktes på e-mail: vaev.flet@hotmail.com eller mobil 23617203, for nærmere aftale.


Med venlig hilsen

Linda Holten Poulsen

Formand for Lollands Væveforening


  

Evt.:            a.  Maskinstrikkedamerne fra Sakskøbing vil gerne være medlemmer og bruge

                          lokalerne til  medlemsdage.

                     b. Den 3.maj 2014 kl 10.00  - ?.

                         Sygruppe har lånt vores lokaler til stofeevent. Alle medlemmer  er velkomne  

                         til at komme at se og evt. købe.

                      c.  Billeder af bestyrelsen på hjemmeside.

                      d. Tyrkisk hækling(hakning)

                          En ide til nytårskuren?

                       e.  Næste møde: Mandag den 12. maj kl. 19.00.

                                                   1 Kurser

                                                    2 Folder

     3 Huset

     4. Renovering af blåt lokale

     5. Rør - tilbehør til væve.

     6.

     7.

     8. Evt.

                    

 Ref. Rita                       

 

                             
 

Referat af generalforsamlingen

tirsdag den 18. marts 2014

 

Linda bød velkommen til de mange fremmødte, 26 medlemmer.

 

Valg af dirigent:

Judy Spange blev valgt

 

Formandens beretning:

 

2013 har for foreningen været endnu et fremgangsår. Vi har fået flere deltagere på vores vævekurser, samt en øget aktivitet i foreningen i øvrigt, flere kommer og væver uden for kurserne. Vi har igen haft flere forskellige kurser. Traditionen tro havde vi kursus i januar med Steen Madsen i pileflet, taskekursus med Lizzie Røpke, derudover har der været filtekursus mad Jane Refsgaard, og et enkelt halmløb kursus ligeledes med Jane.

Strikkeworkshop med Helga Isager har der også været, hvor der har deltaget nye folk, dejligt. På vævekurserne er der kommet flere nye mennesker, som også vil blive medlemmer en dag, håber vi, flere er allerede blevet det. Og flere har allerede deltaget i andre kurser, det er dejligt. Vi har i bestyrelsen haft den udfordring, at vi ikke havde lokaler og væve nok til alle disse mennesker. Vi har derfor af kommunen fået det blå lokale stillet til rådighed mod betaling naturligvis, vi siger tak, men gø samtidig opmærksom på at det nu skal anvendes til de andre ting vi også planlægger, så lidt må vi spare på pladsen. Pileflet, filt og syning tager plads. Vi har i løbet af året investeret i mange nye væve, vi har købt nogle og enkelte har vi fået forærende, vi siger tak til dem der har doneret dem til os.

Jeg er glad for at foreningen har så stor fremgang. Jeg glæder mig især fordi nu begynder der at komme nogle yngre medlemmer, det er meget dejligt, jeg synes også at spore en større interesse for udvikling og nye ideer. Jeg håber at der i fremtiden er opbakning til flere nye tiltag, så vi kan få så bred en vifte af tilbud som muligt. Vi har igen i år været at finde på flere udstillinger, dejligt at der er nogle medlemmer det finder det sjovt at bruge en dag eller en weekend på en udstilling og samtidig reklamere for foreningen. Håber der må komme flere af dem i 2014.

 

Forsamlingen godkendte beretningen.

 

 Regnskab:

Annie gennemgik regnskabet.

Der kom en del opklarende spørgsmål angående regnskabet på kursusvirksomheden og Annie gennemgik det grundigt.

Der er 61 medlemmer i foreningen.

Regnskabet blev godkendt.

 

Indkomne forslag:

 

En gruppe medlemmer, der gerne vil væve sammen om fællestrend eller for sig selv, uden at gå på kursus, har indsendt et brev med en løsning. De var utilfredse med at skulle betale for at låne en væv, samtidig med at de ikke kunne være sikre på at låne væven i længere tid. De har samtidig foreslået at det lille rum med 4 væve kan være medlemsrum, hvor de 4 væve er frit tilgængelige for alle medlemmer.

Det blev vedtaget at der ikke skal betales for at låne en væv, samt at det lille rum er medlemsrum for alle medlemmer.

Linda havde også en kedelig meddelelse om vores lokaler. Det viser sig at Guldborgsund kommune tænker at rive Slemminge skole ned. De har anvist os lokaler på Guldborgland skole i Guldborg, men der er ikke plads til vores væve. Det blev vedtaget at bestyrelsen arbejder med, i første omgang, at skrive et høringssvar til kommunen, hvor vi protestere mod den beslutning.

 

I forbindelse med vores nye hjemmeside, har vi meldt os ind i NETOP, som er en forening af forskellige husflidsforeninger. De har bedt os om at synliggøre vores kursusvirksomhed i vedtægterne. Derfor foreslår vi at §2 får en tilføjelse, så den kommer til at lyde:

 

Foreningens formål: At udbrede kendskabet til vævning og tekstile håndværk, praktisk og kulturelt, med kursusaktivitet gennem folkeoplysning.

 

Det blev vedtaget.

 

Valg af bestyrelse og suppleanter:

Linda Poulsen – genvalgt

Annette Als – genvalgt

Anna Olsen – nyvalgt

Suppleanter:

Else Frederiksen

Pernille Kofoed

 

Valg af revisorer:

Anne Svendsen og Jane Slinger – genvalgt

 

Kontingent:

 

Uændret.

 

Eventuelt;

 

Hjemmesiden blev debatteret og medlemmerne blev opfordret til at bruge den, både med  indlæg og billeder af aktiviteter.

 

Kursusvirksomheden blev drøftet. Vævekurserne fortsætter, samt pileflet, taskesyning og et nyt kursus i farvelære. Vi opfordrer alle til at komme med nye ønsker.

 

Anna vil arrangere en tur til Glimmerrok på Bornholm, det kommer på hjemmesiden.

 

Referent Annette Als

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 19.2.2014

 

Afbud fra Rita. Anna deltog.

 

Arrangering af generalforsamling tirsdag 18.3.14 kl. 19.00

Valg: dirigent, Linda spørger Judy.

Bestyrelse: Else - ønsker ikke genvalg

                       Annette - modtager genvalg

                       Linda - modtager genvalg

Suppleant:  Ruth - ønsker ikke genvalg

 

Indkomne forslag: vedtægtsændring i forbindelse med vores medlemskab af NETOP:

§2 ønskes ændret til:

Foreningens formål: at udbrede kendskabet til vævning og tekstile håndværk, praktisk og kulturelt, med  kursus aktivitet gennem folkeoplysning.

 

Annie og Annette køber ost, druer, peberfrugt, sodavand og hvidvin.

Else bager et brød, Anna bager boller og Linda sørger for Rødvin.

 

Vi vil prøve at arrangere nogle aktiviteter i sommerperioden, i uge 30

     sommervævning

     Eventuelt en strikke workshop senere.

 

Det næste bestyrelsesmøde fastsættes af den nye bestyrelse.

Ref.: Annette         den 25.2.14                  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 28. jan. 2014

 

Kurser : Taskekursus 8 deltagere

Strikkekursus den 1.3. 10 deltagere pt.

Nunofiltkursus den 23-24.3. 8. deltagere pt.

Vi er i gang med at forberede det nye kursusprogram for efteråret 2014.

 

Generalfors. :Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 i væveforeningens lokaler.

På valg er: Linda, Annette, Else og Ruth (suppleant)

Else ønsker ikke genvalg.

Anna opstiller.

Punkt til dagsordenen: ændring af vedtægter vedr. NETOP.

Økonomi: orientering

Referat: orientering

Hjemmeside: Vi arbejder stadig med nye tiltag

Vi får Judy til at hjælpe os.

 

Evt.: Næste bestyrelsesmøde onsdag den 19. februar kl. 17.00 – 18.30.

Punkter til dagsordenen: Økonomi generalforsamling

Evt.

Ref. Rita

 

 

 

 

KONTAKT


Lollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Telefon: 23617203

Mail: vaev.flet@hotmail.com

Medlem af Fora