Mødereferater 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 11.12.2013.

 

 Ingen afbud.

 

1.Vævelokaler:

Vi har nu fået det blå lokale permanent, selvfølgelig mod en højere betaling som vi ikke helt kender prisen på, men det bevirker at vi må indføre en betaling for lån af væve der benyttes af medlemmer der ikke går på et vævehold.

Det bliver på 100,00 kr. pr. måned og så kan man max bruge væven i 4 måneder. Der oprettes en venteliste så alle får mulighed for at benytte en væv. Linda står for udlån af væve samt ventelisten, det vil blive langt på vores hjemmeside.

2. Kurser:

Vi har brugt 233 kursustimer i år, det er lidt flere end i 2012.

taskekurset har tilmeldt 4 p.t.

nunofilt har tilmeldt 2

strikkeworkshop har tilmeldt 6 og

pileflet har tilmeldt 10.

 

3. Væve:

Der er kommet en forespørgsel om man kan få lov at sætte sin egen væv op, det er tidligere besluttet at det ikke kan lade sig gøre, da det bl.a. kan give problemer hvis der bortkommer ting fra væven, derfor må vi fastholde den tidligere beslutning.

 4. Nytårskur:

 Vi holder nytårskur den 11.1.14 med tilmelding senest den 5.1. til Linda.

Yderligere information om bl.a. starttidspunkt kommer på hjemmesiden og i nyhedsbrevet.

 

5. Hjemmesiden:

 Hjemmesiden er nu kommet i gang, den har samme adresse som den gamle:

www.lollandsvaeveforening.dk.

Der mangler stadig lidt og vi er modtagelige for konstruktiv kritik, Annette og Nina.

Gamle referater er ikke overført, men Rita vil tage kopier og sætte dem i mapper i vores lokaler, både gamle og fremtidige.

 6. Eventuelt:

Vi planlægger at male det blå lokale til sommer så vævene skal være tomme inden 1.   maj. Der kommer nærmere orientering i nyhedsbrevet.

Vi har et toilet i kælderen under vores lokaler, det bliver sat i stand så vi ikke  skal helt ned i den anden ende af gangen.

 Næste møde 29.1.14 kl. 14-16.

  Ref. Annette Als

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 23. september 2013.

 

 Afbud fra Annette Als

 1. Kurser: Der er tilmeldt 24 til vævekurserne, der oprettes 3 hold.

              28.9. Halmkursus 6. deltagere d.d. evt. flere, bliver oprettet

              25.-27.10 Taskekursus, stadig pladser,

              30.10. Filtekursus, pladser

                             9.11 Strikkeworkshop, stadig pladser

                          4.-5.1 Pileflet, bliver afholdt, stadig pladser

 

 1. Lokaler: Blåt lokale er reserveret fra 7.10 og året ud, fra morgen til aften.

                Lokalet bruges til kursusformål.

 

 1. Ny kursusleder: Anna Olsen er kursleder fra 1.3.2014.
 2. Økonomi: Orientering
 3. Punkter til næste møde:
  1. Kurser
  2. Økonomi
  3. Nytårskur
  4. Hjemmeside
  5. Punkter til næste møde
  6.   
  7. Eventuelt
  8. Eventuelt:
   1. Nytårskur afholdes den 18.1.2014. Vi prøver at få en underviser i farvelære.
   2. De nye væve samles tirsdag den 8.10.
   3. Næste møde den 29.10. kl. 18.30

Ref.: Rita

 

KONTAKT


Lollands Væveforening
Engestoftevej 112
4990 Sakskøbing

Telefon: 23617203

Mail: vaev.flet@hotmail.com

Medlem af Fora